Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Synteza generatorów indeksów metodą dekompozycji liniowej

Łukasz Sylwester Morawski

Abstract

This work presents computer program DecompTec, which allows to perform the procedure of argument reduction and linear decomposition of index generation function or any other boolean functions. This tool execute calculations for all found reducts along with non-reduced function and finds most favorable result in accordance with the adopted strategy. The results of experiments were confronted with the current assumption in which representations of functions with a minimal argument set are used for the linear decomposition procedure.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Łukasz Sylwester Morawski (WEiTI/IMiO) Łukasz Sylwester Morawski Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Synteza generatorów indeksów metodą dekompozycji liniowej
Promotor
Tadeusz Łuba (WEiTI) Tadeusz Łuba Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)
Kierunek / specjalność studiów
Elektronika i Telekomunikacja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
03-10-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tadeusz Łuba (WEiTI) Tadeusz Łuba Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Andrzej Wielgus (WEiTI/IMiO) Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
funkcje generowania indeksów, dekompozycja liniowa, redukcja argumentów
Słowa kluczowe w języku angielskim
index generation functions, linear decomposition, arguments reduction
Streszczenie w języku polskim
W ramach pracy wykonano program komputerowy DecompTec, który umożliwia przeprowadzenie procedury redukcji i dekompozycji liniowej funkcji generowania indeksów lub dowolnych innych funkcji boolowskich. Narzędzie wykonuje obliczenia dla wszystkich odnalezionych reduktów oraz niezredukowanej funkcji i odnajduje najkorzystniejsze rozwiązania zgodnie z przyjętą strategią. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zostały skonfrontowane z obecnie stosowanym założeniem, w którym do procedury dekompozycji liniowej stosuje się minimalno-argumentowe reprezentacje funkcji.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_Dyplomowa_Morawski_257420.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35923

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21b987b5aafd45d98208039e82f3109e/
URN
urn:pw-repo:WUT21b987b5aafd45d98208039e82f3109e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony