Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of index generation functions using linear decomposition

Łukasz Sylwester Morawski

Abstract

This work presents computer program DecompTec, which allows to perform the procedure of argument reduction and linear decomposition of index generation function or any other boolean functions. This tool execute calculations for all found reducts along with non-reduced function and finds most favorable result in accordance with the adopted strategy. The results of experiments were confronted with the current assumption in which representations of functions with a minimal argument set are used for the linear decomposition procedure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Sylwester Morawski (FEIT/MO) Łukasz Sylwester Morawski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Synteza generatorów indeksów metodą dekompozycji liniowej
Supervisor
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Wielgus (FEIT/MO) Andrzej Wielgus,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
funkcje generowania indeksów, dekompozycja liniowa, redukcja argumentów
Keywords in English
index generation functions, linear decomposition, arguments reduction
Abstract in Polish
W ramach pracy wykonano program komputerowy DecompTec, który umożliwia przeprowadzenie procedury redukcji i dekompozycji liniowej funkcji generowania indeksów lub dowolnych innych funkcji boolowskich. Narzędzie wykonuje obliczenia dla wszystkich odnalezionych reduktów oraz niezredukowanej funkcji i odnajduje najkorzystniejsze rozwiązania zgodnie z przyjętą strategią. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zostały skonfrontowane z obecnie stosowanym założeniem, w którym do procedury dekompozycji liniowej stosuje się minimalno-argumentowe reprezentacje funkcji.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Morawski_257420.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35923

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21b987b5aafd45d98208039e82f3109e/
URN
urn:pw-repo:WUT21b987b5aafd45d98208039e82f3109e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page