Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and construction of test station for water flow regulation with use of 2/2-way solenoid valve

Jakub Pikulski

Abstract

In industrial applications flow regulation is most commonly executed by proportional valves. 2/2-way solenoid valves are used to shut off the flow. An additive dosing unit is an example of such application. The purpose of this paper is to examine, if solenoid coaxial valve controlled by pulse-width modulation can be used to regulate the flow rate, what in consequence could allow to eliminate the expensive proportional valve from the additive dosing unit. The hydraulic test station was built to simulate working conditions of a real size additive dosing unit. The test station was equipped in sensors to measure flow rate and pressure of water. To operate the coaxial valve and register data from sensors a control cabinet was constructed. The works of control cabinet was based on microcontroller Arduino that allows to generate PWM signal and transmit process values with high speed and resolution. Control cabinet was equipped with Raspberry Pi single-board computer and a touchscreen. An operator could carry out the tests and change parameters without any additional equipment. Coaxial valve was tested with switching frequency of 1 Hz and 10 levels of duty cycles. Obtained flow regulation characteristic is almost linear. An average flow rate from one minute test in comparison to maximum flow rate is at the same level as the duty cycle. Coefficient of determination R2 was 0,999 and repetition accuracy amounted 4%. Accuracy of proportional valve is 1% so the change to coaxial valve flow regulation would mean a decrease in precision. However, the elimination of proportional valves from the dosing units would generate a substantial savings. Proportional valves are expensive and not suitable for corrosive media. Additives are chemically extremely aggressive what causes frequent defects of proportional valves and results in expensive repairs and maintenance works. Positive results of our tests encourage to make field-tests at full size fuel terminals. The perspective of using one coaxial valve for both: regulation and shutting the flow opens up a whole range of new possibilities. Author of the paper recommends further work on developing this technology. However, there are some threats of using shut-off valve to regulate the flow rate, such as pressure pulsation and safety redundancy, and they need to be taken into consideration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Pikulski (FM) Jakub Pikulski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Budowa i uruchomienie stanowiska do regulacji natężenia przepływu wody za pomocą elektromagnetycznego zaworu dwustanowego
Supervisor
Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bartłomiej Fajdek (FM/IACR) Bartłomiej Fajdek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Arkadiusz Winnicki (FM/IACR) Arkadiusz Winnicki,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
zawór elektromagnetyczny, zawór proporcjonalny, regulacja przepływu, natężenie przepływu, zawór dwustanowy, modulacja PWM, zawór Coax
Keywords in English
solenoid valve, proportional valve, flow regulation, flow rate, shut-off valve, pulse-width modulation, coaxial valve
Abstract in Polish
W instalacjach przemysłowych do regulacji natężenia przepływu używa się zazwyczaj zaworów proporcjonalnych. Zawory dwustanowe służą do odcinania przepływu. Przykładem takiej aplikacji są stacje dozowania dodatków do paliw. Założeniem niniejszej pracy było zbadanie, czy elektromagnetyczny zawór odcinający Coax sterowany za pomocą modulacji PWM może służyć do regulacji natężenia przepływu, co w konsekwencji pozwoliłoby na wyeliminowanie drogiego zaworu proporcjonalnego z układu dozowania dodatków. W celu przeprowadzenia testów zbudowano stanowisko badawcze składające się z układu hydraulicznego odwzorowującego warunki pracy dozownika dodatków oraz szafki sterowniczej służącej do sterowania zaworem Coax oraz akwizycji danych z czujników. Działanie szafki sterowniczej oparte jest na mikrokontrolerze Arduino, który pozwala na generowanie sygnału PWM oraz przetwarzanie z wysoką rozdzielczością i prędkością sygnałów pomiarowych. Szafka sterownicza została wyposażona w komputer Raspberry Pi oraz wyświetlacz dotykowy, dzięki czemu operator może ustawiać parametry testowe oraz kontrolować przebieg badania bez konieczności podłączania dodatkowego sprzętu. Podczas prób zawór elektromagnetyczny Coax pracował z częstotliwością 1 herca. Zbadano 10 poziomów wypełnienia. Otrzymano charakterystykę regulacji zbliżoną do liniowej. Średnie natężenie przepływu uzyskane podczas 1-minutowego testu w stosunku do maksymalnego natężenia przepływu było na tym samym poziomie co procentowe wypełnienie sygnału PWM. Współczynnik determinacji R2 wyniósł 0,999, a dokładność regulacji wyliczono na 4%. Dokładność regulacji zaworu proporcjonalnego używanego obecnie w dozownikach dodatków wynosi 1%, więc przejście na sterowanie za pomocą zaworu dwustanowego oznacza pogorszenie jakości regulacji. Rezygnacja z zaworu proporcjonalnego niesie za sobą jednak duże korzyści finansowe. Pozytywne wyniki badań dają podstawy, aby kontynuować pracę nad zaproponowaną technologią dozowania. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach jakie niesie za sobą sterowanie natężeniem przepływu za pomocą zaworów dwustanowych. W szczególności chodzi o pulsacje ciśnienia oraz kwestie bezpieczeństwa związane z brakiem redundancji przy wykorzystaniu jednego zaworu zarówno do regulacji natężenia jak i odcinania przepływu.
File
  • File: 1
    272411_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36651

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT219a3d4de98645df81ee2fc44e6a928d/
URN
urn:pw-repo:WUT219a3d4de98645df81ee2fc44e6a928d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page