Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Residential building for seniors and single parents in Żyrardów

Natalia Janek

Abstract

The subject of the work is a conceptual design of a residential building for seniors and single parents of children in Żyrardów. The main residential function is complemented with services for both building users and the local community. Every day society faces problems of exclusion of various social groups. Equality is the basis of a happy citizens' life. The research shows an upward trend in the average age in our country. Older people, often through architectural barriers, are isolated from social life. Many one-parent families are struggling with economic problems. Due to the lack of proper support for single parents, they are often forced to choose between work and parenthood, which limits the development of their families as well as the possibilities of the national economy. The building for groups that face unequal treatment on a daily basis is intended to highlight this problem and to be a starting point to talk about creating appropriate living conditions and support those in need. The goal of the project is to create a space that is safe, enabling development, learning, recreation and creates social ties. The location of the building, not far from the city center, allows parents to become professionally active, and the location in the vicinity of the river and park becomes an ideal place for the development of children and leisure for seniors. The building design largely consists of service functions that support the life of building users but also the local community. Thanks to the compact, closed form, the block ensures peace and intimacy of the residents, allowing for eye contact with the nature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Janek (FA) Natalia Janek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Budynek mieszkalny dla seniorów i rodziców samotnie wychowujacych dzieci w Żyrardowie
Supervisor
Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1851/L
Reviewers
Piotr Hardecki (FA/FSTPSL) Piotr Hardecki,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA) Łukasz Piątek (FA/DAUD) Łukasz Piątek,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, mieszkania socjalne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, seniorzy, przedszkole, budynek ceglany, osada fabryczna, Żyrardów
Keywords in English
residential building, social housing, single parents, seniors, kindergarten, brick building, factory town, Żyrardów
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego dla seniorów i rodziców samotnie wychowujących dzieci w Żyrardowie. Główna funkcja mieszkalna uzupełniona o usługi zarówno dla użytkowników budynku jak i lokalnej społeczności. Społeczeństwo codziennie zmaga się z problemami wykluczenia różnych grup społecznych. Równość jest podstawą szczęśliwego życia obywateli. W badaniach widoczna jest tendencja wzrostowa średniej wieku w naszym kraju. Starsze osoby niejednokrotnie, poprzez bariery architektoniczne, zostają odizolowane od życia społecznego. Wiele niepełnych rodzin zmaga się z problemami ekonomicznymi. Z powodu braku odpowiedniego wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, często zmuszeni są oni wybierać pomiędzy pracą a wychowaniem, co ogranicza rozwój zarówno ich rodziny jak i możliwości gospodarki krajowej. Budynek dla grup, które na co dzień mierzą się z nierównym traktowaniem, ma naświetlić ten problem i być pretekstem do rozmowy o tworzeniu godnych warunków życia oraz wsparciu potrzebujących. Celem przyświecającym projektowi jest stworzenie przestrzeni będącej bezpiecznym, umożliwiającym rozwój, naukę, rekreację i tworzenie więzi społecznych miejscem. Usytuowanie budynku w niedalekiej odległości od centrum miasta ma pozwolić rodzicom na aktywizację zawodową, a położenie w sąsiedztwie rzeki i parku staje się idealnym miejscem na rozwój dzieci i wypoczynek seniorów. Projektowany budynek w znacznej części składa się z funkcji usługowych, wspierających życie użytkowników budynku ale także okolicznej społeczności. Dzięki zwartej, przymkniętej formie bryła zapewnia spokój i intymność mieszkańców pozwalając na kontakt widokowy z naturą.
File
  • File: 1
    275708_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33162

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2173340aa1804b45b340bad1d75e2062/
URN
urn:pw-repo:WUT2173340aa1804b45b340bad1d75e2062

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page