Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Portable sytem managing data stored on USB Mass Storage Devices and SD/MMC memory cards

Marcin Ołdziejewski

Abstract

This thesis describes a project of a portable device which enables management of data stored on USB Mass Storage Devices and SD/MMC memory cards. It specifies used technologies and interfaces. There are described functional and design brief, choice of electronic parts, design and debugging tools. The next part concentrates on block diagram and the project of a circuit diagram. Then there is shown design of printed circuit board and model. At the and there are discussed results, possibilities of changes and development of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Ołdziejewski (FEIT/ICS) Marcin Ołdziejewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Przenośny system zarządzający zawartością Masowych Urządzeń Magazynujcych USB i kart pamięci SD/MMC
Supervisor
Jerzy Chrząszcz (FEIT/ICS) Jerzy Chrząszcz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000833
Keywords in Polish
USB, SD, MMC, HUB, wyświetlacz LCD, panel dotykowy, karty pamięci, mikrokontroler
Keywords in English
USB, SD, MMC, HUB, LCD display, touch panel, memory cards, microcontroller
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia projekt przenośnego urządzenia umożliwiającego zarzâdzanie zawartością Masowych Urzâdzeń Magazynuj cych USB i kart pamięci SD/MMC. Omówione zostały zastosowane technologie i interfejsy. Następnie przedstawiono założenia funkcjonalne i projektowe, wybór elementów elektronicznych oraz narzędzi projektowych i uruchomieniowych. W dalszej części pracy opisany jest schemat blokowy urządzenia oraz projekt schematu ideowego. Następnie omówiony jest projekt płytki drukowanej oraz wykonanie modelu. Na końcu znajdują się wyniki pracy, możliwości zmian i rozbudowy urządzenia.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT214fa26973284c2a9ccc94917bd00d9f/
URN
urn:pw-repo:WUT214fa26973284c2a9ccc94917bd00d9f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page