Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical concept of taking over and managing rainwater in a selected building plot

Łukasz Błoński

Abstract

The purpose of the thesis is comparing two variants of dewatering and watermanaging system located on building plot. It contains hydrological calculations and assumptions wich are essential for correct realization of the system. Basing on this information more beneficial option was chosen with substantation, advanteges and disadvantages of each option.The thesis also contains choice of devices with their specifications, safety and health protection information, bill of quantities and technical drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Błoński (FEE) Łukasz Błoński,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Koncepcja techniczna przejęcia i zagospodarowania wód opadowych na terenie wybranej działki budowlanej
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Machowska (FEE/DHEH) Agnieszka Machowska,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Odwodnienie, drenaż, rów chłonny
Keywords in English
Dewatering, drain
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie dwóch wariantów rozwiązań dotyczących problematyki przejęcia, odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych na obszarze działki budowlanej. Zawiera ona wykonane obliczenia hydrauliczne i poczynione założenia niezbędne do prawidłowej realizacji systemu. Na ich podstawie zaproponowano wybór korzystniejszego wariantu z uzasadnieniem oraz wyszczególnieniem wad i zalet każdego rozwiązania. W pracy zawarty jest również dobór urządzeń z ich kartami katalogowymi, informacja BIOZ, przedmiar robót oraz rysunki techniczne.
File
  • File: 1
    Łukasz-Błoński-Praca-Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32696

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2144f5e983a94dd28ea103f7fac23115/
URN
urn:pw-repo:WUT2144f5e983a94dd28ea103f7fac23115

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page