Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design and analysis of the Formula SAE chain transmission

Karol Igor Gortych

Abstract

The purpose of this work was to design a transmission system in the "Formula SAE" car and show the impact of the load on its individual components. The drive train is a set of components for transferring mechanical energy from the engine to the vehicle's road wheels. The presented system transfers torque from the Emrax electric motor to the rear wheels via a chain transmission. The construction of the system was dictated by the price and the simplicity of assembly and execution. In addition, a series of simulations were carried out in the work using the finite element method whose results were then combined with the results of theoretical calculations. The theoretical part contains general information about the "Formula SAE" cars, as well as the issues concerning drive transmissions. The second chapter presents the tools and methods used to perform the task presented in this work. The third chapter presents the construction of the electric motor "Emrax 208" and its strengths and weaknesses in relation to its use in the car of the SAE formula. The fourth chapter presents the construction issues with the division into gears and the drive shaft cooperating with it. This chapter also includes material data for individual elements. Using some simplifications, analytical calculations were made to check the strength of individual structural elements and the course of selection of transmission parameters was presented. the design process was supported by strength numerical analyzes that confirm the correctness of analytical calculations. The results of the conducted tests were appropriately interpreted and compared with the theoretical results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Igor Gortych (FACME) Karol Igor Gortych,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt i analiza przekładni łańcuchowej bolidu Formula SEA
Supervisor
Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Grzegorz Klekot (FACME/IMDF) Grzegorz Klekot,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65
Internal identifier
SIMR; D-2006
Reviewers
Jarosław Mańkowski (FACME/IMDF) Jarosław Mańkowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Zawisza (FACME/IMDF) Maciej Zawisza,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Formula SAE 2. Układ przeniesienia napędu3. Metoda elementów skończonych4. Naciski powierzchniowe
Keywords in English
1. Formula SAE 2. Transmission system3. Finite element method4. Surface pressures
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie projektu układu przeniesienia napędu w bolidzie „Formuły SAE” oraz przedstawienie wpływu obciążenia na jego poszczególne elementy. Układ przeniesienia napędu jest zestawem podzespołów służących do przeniesienia energii mechanicznej z silnika do kół jezdnych pojazdu. Prezentowany układ przenosi moment obrotowy z silnika elektrycznego firmy „Emrax” na tylne koła poprzez przekładnię łańcuchową. Konstrukcja układu podyktowana została poprzez cenę oraz prostotę montażu i wykonania. Ponadto w pracy przeprowadzono szereg symulacji metodą elementów skończonych których wyniki zostały następnie zestawione z wynikami obliczeń teoretycznych. W części teoretycznej zawarto ogólne informacje o bolidach „Formuły SAE”, a także omówiono zagadnienia dotyczące przekładni napędowych. W rozdziale drugim przedstawiono narzędzia i metody użyte do wykonania zadania przedstawionego w tej pracy W rozdziale trzecim przedstawiono budowę silnika elektrycznego „Emrax 208” oraz jego mocne i słabe strony w odniesieniu do jego zastosowania w bolidzie formuły SAE. W rozdziale czwartym przedstawiono problematykę konstrukcji z podziałem na przekładnie i współpracujący z nią wał napędowy. W rozdziale tym zawarto również dane materiałowe poszczególnych elementów. Wykorzystując pewne uproszczenia wykonano obliczenia analityczne sprawdzające wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcji oraz przedstawiono tok doboru parametrów przekładni. Dodatkowo proces projektowania był wspomagany wytrzymałościowymi analizami numerycznymi, które stanowią potwierdzenie poprawności obliczeń analitycznych. Wyniki prze-prowadzonych badań zostały odpowiednio zinterpretowane i porównane z wynikami teoretycznymi.
File
  • File: 1
    Karol_Gortych_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30716

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21448cd45d0e4850bd5ac7df775796d0/
URN
urn:pw-repo:WUT21448cd45d0e4850bd5ac7df775796d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page