Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of modernisation of the Orlik housing settlement in Gocław in Warsaw

Katarzyna Kisielnicka

Abstract

The intention of the bachelor’s thesis was to invent the modernisation concept of part of the housing estate Orlik, located on Goclaw in the city of Warsaw. The area of the project is situated between streets: Bora-Komorowskiego, Abrahama, Kapelanów Armii Krajowej, Nowaka-Jeziorańskiego, Skalskiego and Kanałek Gocławski. The preamble to the project was description of the area’s history and characteristic. The first step presents the analysis of the current condition : demography and linkage with surroundings like transport, environment and functions, both urban and functional inventory. Diagnosis of the biggest problems existing on the property of housing estate was the next part of the work. It was performer in the perspectives of availability and usefulness for inhabitants of every age group. The main purpose of the project was to adapt housing estate to present standards, making them a better place for people living there. The modernisation was led by changing transportation system, organising parking spots, improving quality of all type of spaces, reshaping green areas. Both programs: AutoCAD software and ArcMap were used to create resulting maps. The final stage shows the concept of the housing estate modernisation based on previous wrought analysis and identified problems on this area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Kisielnicka (FGC) Katarzyna Kisielnicka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji urbanistycznej fragmentu osiedla mieszkaniowego Orlik na Gocławiu w Warszawie
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
modernizacja, układ komunikacyjny, przestrzenie publiczne, osiedle mieszkaniowe, zieleń osiedlowa
Keywords in English
modernisation, transportation system, public spaces, housing estate, greenery
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej było wykonanie spójnej koncepcji modernizacji urbanistycznej fragmentu osiedla mieszkaniowego Orlik na Gocławiu w Warszawie. Opracowywany teren osiedla jest ograniczony ulicami Bora-Komorowskiego, gen. Romana Abrahama, Kapelanów Armii Krajowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz gen. Stanisława Skalskiego oraz Kanałkiem Gocławskim. Po krótki wstępie opisującym historię i charakterystykę terenu rozpoczęto pierwszy etap pracy, którym była analiza funkcjonalno–przestrzenna, komunikacyjna oraz przyrodnicza terenu opracowania oraz jego najbliższego otoczenia, jak również inwentaryzacja funkcjonalna i urbanistyczna stanu istniejącego. W kolejnej części poprzez wyżej wymienione działania możliwe było zdiagnozowanie największych problemów występujących na terenie osiedla mieszkaniowego oraz została przeprowadzona diagnoza obecnego zagospodarowania przestrzeni osiedlowej z perspektywy dostępności i użyteczności dla mieszkańców każdej grupy wiekowej. Najważniejszym założeniem, na którym skupił się projekt było unowocześnienie osiedla, tak aby przystosować go do obecnych standardów i móc polepszyć codzienne funkcjonowanie/życie mieszkańców na jego terenie. Uwspółcześnienie osiedla odbyło się poprzez zmianę układu komunikacyjnego, uporządkowanie miejsc parkingowych, poprawę jakości przestrzeni grupowych i publicznych oraz przekształcenie zieleni osiedlowej. Etapem kończącym pracę było wykonanie projektu koncepcji modernizacji dla całego osiedla w nawiązaniu do wykonanych wcześniej analiz oraz zdiagnozowanych problemów występujących na osiedlu. W pracy wykorzystano oprogramowanie AutoCAD oraz ArcMap ( GIS) jako narzędzia do stworzenia map wynikowych znajdujących się w załącznikach.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inzynierska_274861_Kisielnicka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27382

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT213afd3e911b44fa8dc0f2abef9ac7cd/
URN
urn:pw-repo:WUT213afd3e911b44fa8dc0f2abef9ac7cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page