Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Factors influencing to employee engagement in Tiger company

Magdalena Kiszka

Abstract

This thesis aims to find and define factors influencing employee engagement in a company. In the initial part, it describes definitions necessary to understand this concept. It also, shows how Polish law regulates this subject. Research has been conducted at company TIGER in the form of an interview that let us understand and outline underlying drivers that influence employee engagement. In addition, the impact of managers on their employees has also been examined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Kiszka (FASS) Magdalena Kiszka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników w firmie Tiger
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
• Zaangażowanie pracownika – efektywny, aktywny udział w pracy; • Efektywność w pracy – wydajne i skuteczne wykonywanie obowiązków i polecanych zadań; • Motywowanie – wpływanie na zachowanie pracownika za pomocą bodźców, aby zwiększyć jego zaangażowanie do pracy.
Keywords in English
• Employee engagement - effective, active involvement at work; • Work effectiveness - efficient execution of work duties and objectives; • motivating - influencing employees behaviour with incentives in order to achieve better engagement
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było poznanie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników. Na wstępie przytoczono ogólne definicje potrzebne do zrozumienia tego zagadnienia. Pokazano również jak prawo polskie reguluje to zagadnienie. Badania przeprowadzono w firmie TIGER za pomocą wywiadu. Dzięki nim poznaliśmy czynniki, które wpływają na zwiększenie zaangażowania. Dodatkowo przeanalizowano także jaki wpływ mają menadżerowie na swoich pracowników.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13255

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21357d51d71b475895d48056afb741af/
URN
urn:pw-repo:WUT21357d51d71b475895d48056afb741af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page