Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of recyclate compacting device for a housing estate

Mateusz Piotr Kamiński

Abstract

The main topic of this dissertation is to design compacting device for a housing estate which allow to increase efficiency of waste management. The first part contains information about the methods of waste management and opportunities to increase the efficiency of recycling. The following chapters describe the existing types of compacting devices, indicating their areas of application, advantages and disadvantages. The next part of thesis is project of compacting device for a housing estate. It describes the method of the design of the machine frame and strength analysis was carried out using the finite element method. The next part of the work includes design of pneumatic system, which will carry out the motion of the working device. The study also included an estimate of the cost of producing the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Piotr Kamiński (FACME) Mateusz Piotr Kamiński,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt przydomowego urządzenia do kompresji odpadów surowcowych
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
53
Internal identifier
SIMR; D-1430
Reviewers
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Kompresja odpadów, 2.Prasa do odpadów, 3.Prasa pneumatyczna, 4.Metoda elementów skończonych
Keywords in English
1. Compression of waste, 2. Paste for waste, 3. Pneumatic press, 4. Finite element method
Abstract in Polish
Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest zaprojektowanie urządzenia do kompresji odpadów surowcowych przydomowego lub osiedlowego użytku, dzięki któremu możliwe jest zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów. W pierwszej części pracy zawarto informacje na temat metod zagospodarowania odpadów oraz możliwości zwiększenia efektywności recyklingu. W kolejnych rozdziałach opisano istniejące rodzaje pras do odpadów, wskazując ich obszary zastosowań, zalety i wady. Dalsza część stanowi projekt urządzenia do kompresji odpadów surowcowych do użytku przydomowego lub osiedlowego. Opisano przebieg projektowania ramy urządzenia oraz przeprowadzono analizę wytrzymałościową z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Następna część pracy zawiera projekt pneumatycznego układu, który będzie realizował ruch roboczy w urządzeniu. W pracy zawarto także oszacowanie kosztów wyprodukowania urządzenia.
File
  • File: 1
    Mateusz Kamiński 251480.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12565

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20f95bc3f69e4845b0a82924d00662e2/
URN
urn:pw-repo:WUT20f95bc3f69e4845b0a82924d00662e2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page