Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Intergrated systems of manufacturing CAD/CAM in production process on the example of body of the injection pump regulator

Piotr Panek

Abstract

The thesis aims to show the use of integrated systems CAD/CAM in body of the injection pump regulator production process. At the beginning, fundamentals of machining was described, i.e. types of the machining, physical bacics, future perspectives, milling application and the use of materials. In the next chapter CNC machine construction, types of control and basics of the G-code were presented. There have been described the CAD/CAM systems, place of CAD/CAM in Computer Intergrated Manufacturing and posibilities of these systems. In this chapter was also been presented two programs that have been used, i.e. SOLIDWORKS and PTC Creo Parametric. The next step was the description of creating the model in SOLIDWORKS. The thesis contain infromation about preparation of machining in PTC Creo Parametric. Thanks to the integration of programs it was possible to develop a production process. The production process was presented in fifth chapter where the work on a milling machine and a conventional grill was described. After ma king a body, surfa ces roughness test were examined using a profilometers. At the end, conclusions were placed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Panek (FPE) Piotr Panek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM w procesie produkcyjnym na przykładzie korpusu regulatora pompy wtryskowej
Supervisor
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
frezowanie, CAD, CAM, obróbka skrawaniem, korpus regulatora pompy wtryskowej, sterowanie numeryczne obrabiarek, narzędzia, parametry skrawania, projektowanie
Keywords in English
milling, CAD, CAM, machining, body of the injection pump regulator, computer numerical controlled machine, tools, cutting data, design
Abstract in Polish
Praca ma na celu przedstawienie wykorzystywania zintegrowanych systemów CAD/CAM w procesie produkcji korpusu regulatora pompy wtryskowej. Na początku zostały opisane podstawy obróbki skrawania, tzn. jej podział, podstawy fizyczne, perspektywy na przyszłość, zastosowanie frezowania oraz materiałów w niej wykorzystywanych. W następnym rozdziale zostały zdefiniowane rodzaje obrabiarek, a szczególnie obrabiarek CNC. Przedstawiona została krótko ich ogólna budowa, rodzaje sterowania oraz podstawy G-kodu. Zostały opisane również systemy CAD/CAM, m.in. ich miejsce w wytwarzaniu zintegrowanym komputerowo CIM i jakie otworzyły nowe możliwości. Systemy, które użyto w procesie wytwarzania, czyli SOLIDWORKS i PTC Creo Parametric, zostały opisane pod koniec rozdziału. Kolejnym etapem był opis tworzenia modelu 3D w środowisku programu SOLIDWORKS. Zaprezentowane zostały możliwości tego programu oraz obrana droga tworzenia modelu. Następnie zawarto informacje o przygotowaniu obróbki w programie PTC Creo Parametric. Dzięki zintegrowaniu systemów możliwe było opracowanie procesu produkcyjnego w tych dwóch programach. Proces technologiczny zaprezentowano w rozdziale piątym, gdzie opisana została praca na frezarce oraz wiertarce konwencjonalnej, których dane techniczne dodano na samym początku rozdziału. Po wytworzeniu korpusu przeprowadzono badania chropowatości dwóch powierzchni na profilometrze, które zostały opisane w rozdziale szóstym. Następnie przedstawiono ich wyniki, a w kolejnym rozdziale wnioski z tego idące, jak i z całej obróbki.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Piotr_Panek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34216

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20e4e7f486e94fc187536466f937e044/
URN
urn:pw-repo:WUT20e4e7f486e94fc187536466f937e044

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page