Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Przeprawa przez Wisłę pod Cytadelą w ujęciu technicznym i historycznym

Damian Jończak

Abstract

The engineering thesis describes the Warsaw bridge across the Vistula at the height of the former Citadel from the year it was founded, ie 1875 to the present day. From a technical point of view, there are 5 bridge constructions that have been described in detail in the historical and technical aspects. All crossings are described from the moment of their creation, through repairs, repairs, destruction and reconstruction. Schematic drawings describing changes in motion on objects were made. At this point the river is currently crossed by: railways, trams, pedestrians, vehicular traffic and heating network. In addition, a comparison was made between the age of elements of one of the bridges - the Gdański Bridge in the context of the current regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 30 May 2000 on the technical conditions to be met by road facilities and their location. This applies to the minimum durability of elements of new bridge constructions. The information obtained allowed to draw up two tables concerning the age of individual elements of the Gdańsk bridge and a schedule showing the chronological record of the history of transitions on the basis of 114 and 144 years pillars .
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Damian Jończak (WIL) Damian Jończak Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Przeprawa przez Wisłę pod Cytadelą w ujęciu technicznym i historycznym
Promotor
Wojciech Andrzej Karwowski (WIL/IDM) Wojciech Andrzej Karwowski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
57
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5531
Recenzenci
Wojciech Antoni Radomski (WIL/IDM) Wojciech Antoni Radomski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Wojciech Andrzej Karwowski (WIL/IDM) Wojciech Andrzej Karwowski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
rzeka, Wisła, most, przeprawa, most drogowy, most przemysłowy most kolejowy, most tramwajowy, cytadela, elementy mostu, remont, rekonstrukcja
Słowa kluczowe w języku angielskim
river, Vistula, bridge, crossing, road bridge, industrial bridge, railway bridge, tram bridge, citadel, elements of the bridge, renovation, reconstruction
Streszczenie w języku polskim
Praca opisuje warszawską przeprawę mostową przez Wisłę na wysokości dawnej Twierdzy- Cytadeli od roku jej powstania tj. 1875 r. do dnia dzisiejszego. Z inżynierskiego punktu widzenia znajduje się tu 5 obiektów mostowych które zostały szczegółowo opisane w pracy inżynierskiej w ujęciu historycznym oraz technicznym. Wszystkie przeprawy są opisane od momentu powstania, po przez remonty, renowacje, zniszczenia i odbudowy. Wykonane zostały schematyczne rysunki opisujące zmiany ruchu na obiektach. Aktualnie w tym miejscu przekracza rzekę: kolej, tramwaje, piesi, ruch kołowy oraz sieć ciepłownicza. Dodatkowo zostało wykonane porównanie wieku elementów jednej z przepraw- Mostu Gdańskiego w kontekście obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty i ich usytuowanie. Dotyczy ono minimalnej trwałości elementów nowych obiektów mostowych. Uzyskane informacje pozwoliły wykonać dwie tabelę dot. wieku poszczególnych elementów mostu gdańskiego oraz harmonogram przedstawiający chronologiczny zapis historii przepraw opartych na filarach liczących sobie 114 i 144 lat.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inż-Jończak_Damian-257855.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33557

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20c1abd6c5834801b905b5815f63b8a4/
URN
urn:pw-repo:WUT20c1abd6c5834801b905b5815f63b8a4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony