Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Crossing the Vistula next to Citadel in technical and historical dimension

Damian Jończak

Abstract

The engineering thesis describes the Warsaw bridge across the Vistula at the height of the former Citadel from the year it was founded, ie 1875 to the present day. From a technical point of view, there are 5 bridge constructions that have been described in detail in the historical and technical aspects. All crossings are described from the moment of their creation, through repairs, repairs, destruction and reconstruction. Schematic drawings describing changes in motion on objects were made. At this point the river is currently crossed by: railways, trams, pedestrians, vehicular traffic and heating network. In addition, a comparison was made between the age of elements of one of the bridges - the Gdański Bridge in the context of the current regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 30 May 2000 on the technical conditions to be met by road facilities and their location. This applies to the minimum durability of elements of new bridge constructions. The information obtained allowed to draw up two tables concerning the age of individual elements of the Gdańsk bridge and a schedule showing the chronological record of the history of transitions on the basis of 114 and 144 years pillars .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Jończak (FCE) Damian Jończak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Przeprawa przez Wisłę pod Cytadelą w ujęciu technicznym i historycznym
Supervisor
Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
57
Internal identifier
DIL-5531
Reviewers
Wojciech Antoni Radomski (FCE/IRB) Wojciech Antoni Radomski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Andrzej Karwowski (FCE/IRB) Wojciech Andrzej Karwowski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
rzeka, Wisła, most, przeprawa, most drogowy, most przemysłowy most kolejowy, most tramwajowy, cytadela, elementy mostu, remont, rekonstrukcja
Keywords in English
river, Vistula, bridge, crossing, road bridge, industrial bridge, railway bridge, tram bridge, citadel, elements of the bridge, renovation, reconstruction
Abstract in Polish
Praca opisuje warszawską przeprawę mostową przez Wisłę na wysokości dawnej Twierdzy- Cytadeli od roku jej powstania tj. 1875 r. do dnia dzisiejszego. Z inżynierskiego punktu widzenia znajduje się tu 5 obiektów mostowych które zostały szczegółowo opisane w pracy inżynierskiej w ujęciu historycznym oraz technicznym. Wszystkie przeprawy są opisane od momentu powstania, po przez remonty, renowacje, zniszczenia i odbudowy. Wykonane zostały schematyczne rysunki opisujące zmiany ruchu na obiektach. Aktualnie w tym miejscu przekracza rzekę: kolej, tramwaje, piesi, ruch kołowy oraz sieć ciepłownicza. Dodatkowo zostało wykonane porównanie wieku elementów jednej z przepraw- Mostu Gdańskiego w kontekście obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty i ich usytuowanie. Dotyczy ono minimalnej trwałości elementów nowych obiektów mostowych. Uzyskane informacje pozwoliły wykonać dwie tabelę dot. wieku poszczególnych elementów mostu gdańskiego oraz harmonogram przedstawiający chronologiczny zapis historii przepraw opartych na filarach liczących sobie 114 i 144 lat.
File
  • File: 1
    praca_inż-Jończak_Damian-257855.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33557

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20c1abd6c5834801b905b5815f63b8a4/
URN
urn:pw-repo:WUT20c1abd6c5834801b905b5815f63b8a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page