Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System for Code Management in Teaching

Aleksander Ryszard Zamojski

Abstract

The purpose of this thesis was to design and implement a program that can be used to support the teaching process associated with learning software development and automation of related tasks. To accomplish the task, a website was created to expand the functionality of the GitLab code repository manager, using communication through the REST API with this application. A distributed Celery task queue was also used to perform asynchronous operations in this repository manager. The work contains examples of using the code repository in teaching processes, presents the requirements that have been set for the created program and describes the tools used and the implementation of the target application. Finally, the program testing is described and a summary is summarized, assessing the quality of implementation and possible development of the application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksander Ryszard Zamojski (FEIT/ICS) Aleksander Ryszard Zamojski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System do Zarządzania Kodem w Dydaktyce
Supervisor
Konrad Grochowski (FEIT/ICS) Konrad Grochowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
112/19 (2705)
Reviewers
Konrad Grochowski (FEIT/ICS) Konrad Grochowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
repozytorium kodu, zarządzanie kodem, Git, GitLab, dydaktyka
Keywords in English
code repository, code management, Git, GitLab, didactics
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i zaimplementowanie programu, który można wykorzystać do wsparcia procesu dydaktycznego związanego z nauką wytwarzania oprogramowania poprzez automatyzację zadań powiązanych z tym procesem. Do realizacji zadania stworzono serwis internetowy rozszerzający funkcjonalność menadżera repozytoriów kodu GitLab. Komunikacja z bazową platformą została zrealizowana w oparciu o REST API, a asynchroniczne operacje wykonywane są dzięki wykorzystaniu rozproszonej kolejki zadań - Celery. Praca zawiera przykłady użycia repozytorium kodu w procesach dydaktycznych, przedstawia wymagania jakie zostały postawione stworzonemu programowi i opisuje wykorzystane narzędzia oraz implementację docelowej aplikacji. Na końcu zostało opisane testowanie programu oraz zawarto podsumowanie, oceniające jakość wykonania i możliwy rozwój aplikacji.
File
  • File: 1
    Aleksander_Zamojski_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35914

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20a6909cda6d4614a2929356f2c51dd1/
URN
urn:pw-repo:WUT20a6909cda6d4614a2929356f2c51dd1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page