Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing process for the model of the world map, used the CAD/CAM systems

Antoni Skoneczny

Abstract

The aim of this thesis is the design of the model CAD of world map in SolidWorks 2018 program and the execution of CAM design using SolidCam. The object will undergo the process of milling on Seron Expert 1325 machine. The thesis consists of two parts: the first one includes theoretical part describing milling, turning, milling gear and some historical background. The second part includes the process of complete execution of the model, beginning with the design and ending with the ready model. The presentation of the process together with picture documentation will follow. The theoretical part includes the description of loss tooling, cutting tools and milling machines which are used nowadays in various enterprises. Also, the additional engineering programs, from which this thesis benefits, are introduced. We familiarize the reader with the basic parameters of grittiness which are crucial while evaluating the quality of work. The second part describes the whole technological process from conceiving the idea to the final execution of it on CNC milling machine. Finding the model and design CAD in program SoliWorks2018 started the whole process. The entire process, step by step, is included in this thesis. Besides, additional functions which significantly shorten the work done by the engineer are introduced. To start the next part, i.e. designing the program for CNC milling, we were to use type CAM program. To do it SolidCAM program was used. The description of program functions, together with milling strategies used while designing g-code, will follow. Practical part includes the technological process together with the choice of the proper tools for the milling parameters according to which the machine performed. What is more, photographic documentation of the whole process of cutting out the model of the world map is included. Additionally, milling machine, Seron Expert 1325 and its parameters are described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Antoni Skoneczny (FPE) Antoni Skoneczny,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny modelu mapy świata z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
SolidWorks, , CAD/CAM, CNC, Frezarka, skrawanie, mapa świata, g-code, frezowanie
Keywords in English
CAD/CAM, SolidWorks, SolidCAM, machine, world map model, g-code, milling
Abstract in Polish
Niniejsza praz inżynierska ma na celu zaprojektowanie modelu CAD mapy świata w programie SolidWorks 2018 oraz wykonanie projektowania CAM przy użyciu programu SolidCAM tak przygotowany przedmiot zostanie poddany obróbce skrawaniem na maszynie Seron expert 1325. Praca ta składa się z dwóch etapów, pierwszy z nich zawierający elementy teoretyczne obróbki skrawaniem, frezowania, narzędzi stosowanych w obróbkach powierzchniowych oraz ich zarys historyczny. Część druga będzie zawierać opis praktycznego wykonania pracy począwszy od projektowania CAD po przez wykonanie CAM aż do wykonania gotowego modelu na frezarce CNC wraz z jego prezentacją. Częsć teoretyczna zwiera opis obróbek ubytkowych, narzędzi skrawalniczych, obrabiarek stosowanych obecnie w przedsiębiorstwach. Podstawowych parametrach chropowatości pozwalających nam ocenić jakość wykonanie obróbki. Dodatkow przedstawione sa programy inżynierskie wspomagające pracę W częsći drugiej części zawarte są informacje o całym procesie technologicznym od powstania pomysłu, aż po wykonanie go na obrabiarce CNC. Proces twórczy rozpoczął się od znalezienia modelu oraz prac projektowych CAD w programie SolidWorks 2018. Cały etap projektowania zawarty jest w pracy wraz z wykonaniem kolejnych kroków budowy przedmiotu w tym programie . Ponadto przedstawione są funkcje dodatkowe skracające czas pracy inżyniera. Aby przystąpić do kolejnego etapu czyli tworzenia programu dla frezarki CNC trzeba było wykorzystać program typu CAM. W tym celu skorzystaliśmy z programu SolidCAM. W dalszej części pracy przedstawione są funkcje programu wraz zastosowanym strategiami obróbkowymi jakie były wykorzystane podczas tworzenia g-codu. W części praktycznej przedstawiony jest proces technologiczny wraz z doborem narzędzi oraz parametrów obróbkowych przy jakich pracowała maszyna. Co więcej załączona jest również dokumentacja fotograficzna przedstawionego procesu frezowania mapy świata. Dodatkowo jest również przedstawiona obrabiarka Seron Expert 1325, na której prowadzona była obróbka, wraz z podstawowymi prametrami.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_AS_01.12.2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36881

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT205fb4e1e1b94e0d967e2cd85cb7dbd3/
URN
urn:pw-repo:WUT205fb4e1e1b94e0d967e2cd85cb7dbd3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page