Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experimental investigation of a two-bed adsorption chiller

Piotr Adam Trzcionkowski

Abstract

Due to increasing restriction put on compressor based cooling, adsorption cooling has been increasing its popularity. Abovementioned restrictions forces usage of ecological refrigerants, such as water. Additional advantage of adsorption is possibility to use low-grade waste heat source or solar energy as the main driving energy instead of electricity. This trend has lead to significant development of adsorption based branch of cooling industry over past 30 years. In the engineering thesis “Experimental investigation of a two-bed adsorption chiller” an adsorption chiller using silica gel and water as its sorption par is investigated. In the third chapter adsorption process has been described, physical sorption had been distinguished from chemisorption and absorption, processes taking place inside sorption beds and popular sorption pairs used in adsorption cooling, such as silica gel – water, zeolite – water, activated carbon – ammonia and activated carbon – methanol, have been described. In the fourth chapter most popular adsorption cycles, such as adsorption refrigeration cycle with mass recovery, heat recovery, multistage cycles and thermal wave, have been presented. In the fifth chapter results of calculations based on described mathematical model have been presented and commented. The model was based on heat balance of sorption beds, in which adsorption and desorption take place. The calculations were designed to determine EER (energy efficiency rating) and SCP (specific cooling power) values for investigation of the tested chiller. Calculations and figures were made with MS Excel.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Adam Trzcionkowski (FPAE) Piotr Adam Trzcionkowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza pracy adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego z dwoma złożami
Supervisor
Adam Szelągowski (FPAE/IHE) Adam Szelągowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
44
Internal identifier
MEL; PD-5138
Reviewers
Adam Szelągowski (FPAE/IHE) Adam Szelągowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Artur Rusowicz (FPAE/IHE) Artur Rusowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
adsorpcja, woda, silikażel, chłodzenie adsorpcyjne, zespół roboczy, chłodnictwo, bilans cieplny
Keywords in English
adsorption, water, silica gel, adsorption cooling, working pair, cooling, heat balnce
Abstract in Polish
Z powodu coraz większych ograniczeń nakładanych na urządzenia chłodnicze wykorzystujące układy sprężarkowe chłodnictwo adsorpcyjne cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ograniczenia te wymuszają użycie ekologicznych czynników chłodniczych, takich jak woda. Dodatkowym atutem adsorpcji jest możliwość wykorzystywania ciepła odpadowego i energii słonecznej do zasilania układu chłodniczego zamiast energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 30 lat doprowadziło to znaczącego rozwoju adsorpcyjnej gałęzi chłodnictwa. W pracy dyplomowej „Analiza pracy adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego z dwoma złożami” badane jest urządzenie adsorpcyjne wykorzystujące jako zespół sorpcyjny silikażel z wodą. W trzecim rozdziale omówiono zasadę działania adsorpcji, rozróżniono adsorpcję fizyczną od chemicznej i absorpcji, omówiono procesy zachodzące wewnątrz złóż oraz popularne zespoły sorpcyjne wykorzystywane w chłodnictwie adsorpcyjnym, takie jak silikażel – woda, zeolit – woda, węgiel aktywny – amoniak i węgiel aktywny - metanol. W czwartym rozdziale przedstawiono rodzaje najpopularniejszych adsorpcyjnych obiegów chłodniczych takich jak obiegi z odzyskiem masy, ciepła, wielostopniowe i z wykorzystaniem termicznej fali cieplnej. W piątym rozdziale przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych za pomocą opisanego modelu matematycznego opartego na bilansie cieplnym złóż, w których zachodzą procesy adsorpcji i desorpcji oraz je skomentowano. Obliczenia miały na celu wyznaczenie wartości EER (ang. energy efficiency rating) i SCP (ang. specific cooling power) dla badanego adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego. Obliczenia i rysunki zostały wykonane w programie MS Excel.
File
  • File: 1
    PTrzcionkowski_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34890

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2049761023aa4d4ba965bb9d25cb3cdf/
URN
urn:pw-repo:WUT2049761023aa4d4ba965bb9d25cb3cdf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page