Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mocrowave synthesizer for driving ion traps in quantum computing

Krzysztof Marek Belewicz

Abstract

The following bachelor thesis describes the design of the microwave synthesizer - an EEM peripheral extension module for Sinara ecosystem developed for applications in trapped-ion experiments in the field of quantum physics. The device is based on four PLL/VCO synthesizers: ADF5356 from Analog Devices. The subsequent chapters present the individual stages of the project implementation: a selection of components, PCB design, verification, and prototype testing. At the same time, key information about the designed device was also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Marek Belewicz (FEIT/PE) Krzysztof Marek Belewicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Syntezer wielkich częstotliwości do pułapek jonowych w komputerze kwantowym
Supervisor
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT/PE) Grzegorz Henryk Kasprowicz,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Maciej Urbański (FEIT/PE) Maciej Urbański,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Syntezer, wielkie częstotliwości, PCB, Altium Designer, pułapki jonowe, ARTIQ, Sinara.
Keywords in English
Synthesizer, high frequency, PCB, Altium Designer, ion traps, ARTIQ, Sinara.
Abstract in Polish
Poniższa praca zawiera opis projektu syntezera mikrofalowego - modułu EEM będącego rozszerzeniem peryferiów dla ekosystemu Sinara, do zastosowań w eksperymentach z dziedziny fizyki kwantowej. Urządzenie oparte jest na czterech syntezerach PLL/VCO: ADF5356 firmy Analog Devices. W kolejnych rozdziałach przedstawiono poszczególne etapy realizacji projektu: dobór komponentów, projekt PCB, weryfikację oraz testy prototypu. Równolegle przedstawione zostały także kluczowe informacje dotyczące projektowanego urządzenia.
File
  • File: 1
    277384_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35913

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT20471496673e41c8a878d769ee0d5873/
URN
urn:pw-repo:WUT20471496673e41c8a878d769ee0d5873

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page