Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w wybranych miastach na podstawie danych pomiarowych z sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza

Marcin Porębski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marcin Porębski (FEE) Marcin Porębski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Małgorzata Zdunek (FEE/CEP) Małgorzata Zdunek,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2007
Issue date (year)
2007
Pages
70
Reviewers
Małgorzata Zdunek (FEE/CEP) Małgorzata Zdunek,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Lech Łobocki (FEE/CEP) Lech Łobocki,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zanieczyszczenie powietrza,dwutlenek siarki,związki azotu,tlenek węgla,pył zawieszony,ozon,benzen,monitoring środowiska
Keywords in English
air pollution, sulfur dioxide, nitrogen compounds, carbon monoxide, suspended dust, ozone, benzene, environmental monitoring
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT201c01453c664ec797539389bdc66f19/
URN
urn:pw-repo:WUT201c01453c664ec797539389bdc66f19

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page