Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza moŜliwości rozwoju funkcji mieszkalno - usługowych w rejonie Czerniakowa

Paulina Łata

Abstract

xxx
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Paulina Łata (WGiK) Paulina Łata Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Jan Maciej Chmielewski (WA) Jan Maciej Chmielewski Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej (WA/KUGP)
Kierunek / specjalność studiów
Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data (rok) wydania
2009
Słowa kluczowe w języku polskim
xxx
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
xxx
Plik pracy
 • Plik: 1
  Tekst do pracy inżynierskiej - Paulina Łata.pdf
 • Plik: 2
  Plansza nr 1 - Inwentaryzacja fragmentu terenu w rejonie Czerniakowa.jpg
 • Plik: 3
  Plansza nr 3 - Schemat powiązań transportowych.jpg
 • Plik: 4
  Plansza nr 2 - Obszary i miejsca problemowe.jpg
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1feaeb0854fd4d7ba6e147da5cbc48a5/
URN
urn:pw-repo:WUT1feaeb0854fd4d7ba6e147da5cbc48a5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek