Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza moŜliwości rozwoju funkcji mieszkalno - usługowych w rejonie Czerniakowa

Paulina Łata

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Łata (FGC) Paulina Łata,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Jan Maciej Chmielewski (FA) Jan Maciej Chmielewski,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Tekst do pracy inżynierskiej - Paulina Łata.pdf
 • File: 2
  Plansza nr 1 - Inwentaryzacja fragmentu terenu w rejonie Czerniakowa.jpg
 • File: 3
  Plansza nr 3 - Schemat powiązań transportowych.jpg
 • File: 4
  Plansza nr 2 - Obszary i miejsca problemowe.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1feaeb0854fd4d7ba6e147da5cbc48a5/
URN
urn:pw-repo:WUT1feaeb0854fd4d7ba6e147da5cbc48a5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page