Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Redevelopment project of The Constitution Square in Warsaw

Piotr Stanisław Pawela

Abstract

The thesis entitled: „Redevelopment project of Constitution Square in Warsaw” is a study in the field of urban and spatial planning. The purpose of this dissertation is to develop one of the main squares in Warsaw, located on the axis of Marszałkowska Street in the midtown, in the most effective way. The project is based on an idea of forming a friendly public space and turning current vibe around by limiting car traffic.The first stage of the work includes the historic background of the studied area and a number of spatial analyses resulting in maps of natural, communications and functional connections. In depth interpretation of planning law act, as well as urban inventory of the square were made. After collecting the results of the analysis, the plan was formed. It relates to modern urban trends.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Stanisław Pawela (FGC) Piotr Stanisław Pawela,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt modernizacji Placu Konstytucji w Warszawie
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Plac Konstytucji, modernizacja, Marszałkowska, metro Wilcza, przestrzeń publiczna
Keywords in English
Constitution Square, redevelopment, Marszałkowska Street, metro station Wilcza, public space
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pt.: „Projekt modernizacji Placu Konstytucji w Warszawie” jest opracowaniem z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego. Celem pracy było stworzenie optymalnego zagospodarowania dla jednego z głównych placów Warszawy, znajdującego się w Śródmieściu Południowym, na osi ulicy Marszałkowskiej. Głównym założeniem projektu było utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zmiana charakteru placu, który podporządkowany jest obecnie ruchowi samochodowemu. W pierwszym etapie pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne terenu opracowania, następnie stworzono szereg analiz przestrzennych, których wynikiem są mapy powiązań funkcjonalnych, przyrodniczych oraz komunikacyjnych dla badanego obszaru. Szczegółowej interpretacji podległy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono również inwentaryzację funkcjonalno-przestrzenną. Po zebraniu wyników z analiz oraz zapoznaniu się z dokumentami planistycznymi stworzono koncepcję modernizacji zgodną z trendami współczesnej urbanistyki. Ograniczono bowiem ruch samochodowy na rzecz komunikacji miejskiej (realizacja stacji metra „Wilcza), dzięki czemu uzyskano miejsce sprzyjające społecznej integracji.
File
  • File: 1
    Pawela_Piotr_praca_inżynierska_tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27416

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1fa3782fc9d74478902ed786bd0dbfbc/
URN
urn:pw-repo:WUT1fa3782fc9d74478902ed786bd0dbfbc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page