Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determinants of reconstruction of crossings between railway lines and public roads. Multi-criteria analysis of reconstruction of the crossing between the railway line no. 139 and Dworcowa/Męczenników Oświęcimskich Street in Pszczyna

Magdalena Kinga Sakowska

Abstract

Na styku dróg publicznych i linii kolejowych są zlokalizowane liczne skrzyżowania. Z uwagi na inną specyfikę transportu kolejowego i drogowego, każde takie skrzyżowanie musi być odpowiednio zaprojektowane, wykonane i utrzymywane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla każdego z uczestników ruchu. Niespełnienie warunków technicznych i wymagań w zakresie bezpieczeństwa na takim skrzyżowaniu może rodzić ryzyko poważnych kolizji i wypadków z udziałem pojazdów szynowych, pojazdów kołowych i pieszych. Przebudowa istniejących lub budowa nowych skrzyżowań realizowana jest najczęściej podczas realizacji dużych inwestycji kolejowych lub drogowych. Niniejsza praca próbuje wskazać optymalne rozwiązanie dla przebudowy istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego, którego realizacja wynika z planów przebudowy linii kolejowej w mieście Pszczyna. Ocenie poddane zostały 3 warianty inwestycyjne odniesione do wariantu zerowego tzw. „nic nie robić”. W pierwszym wariancie zaproponowano przebudowę istniejącego przejazdu kolejowo – drogowego, w drugim wariancie zaproponowano rozwiązanie bezkolizyjne prowadzące drogę publiczną pod linią kolejową budowę, natomiast w trzecim wariancie poprowadzenie drogi publicznej nad linią kolejową. Warianty te zostały przeanalizowane pod kątem uwarunkowań nie tylko technicznych, ale również w kwestiach bezpieczeństwa, terenowych, środowiskowych, społecznych czy planistycznych. W tym celu została wykorzystana analiza wielokryterialna.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Kinga Sakowska (FCE) Magdalena Kinga Sakowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Uwarunkowania przebudowy skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Analiza wielokryterialna przebudowy skrzyżowania linii kolejowej nr 139 z ul. Dworcową/Męczenników Oświęcimskich w mieście Pszczyna
Supervisor
Marek Pawlik (FCE/IRB) Marek Pawlik,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
75 + zał.
Internal identifier
DIL-3848
Reviewers
Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marek Pawlik (FCE/IRB) Marek Pawlik,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
analiza wielokryterialna, przejazd kolejowo-drogowy, tunel drogowy, wiadukt kolejowy, bezpieczeństwo, linia kolejowa
File
  • File: 1
    praca_inż-Sakowska_Magdalena-177583.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15227

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f8cde8764de4e559439334405458a4d/
URN
urn:pw-repo:WUT1f8cde8764de4e559439334405458a4d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page