Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial and technical analysis of modernization of municipal waste treatment plant in Białystok by the application of a heat accumulator

Paweł Śnitko

Abstract

Hot water storage tanks are the type of heat accumulators that is popular in various CHP plants. They allow for short term storage of energy. The stored energy may be extracted when needed. This extraction process may take place when the energy is the most expensive. This means that heat accumulators may be used to increase the income. The ZUOK Białystok plant is the newly-built waste-to-power plant that also produces electric energy and heat. The scope of this paper is to investigate if the addition of heat accumulator to the ZUOK Białystok plant is a good investment solution using known methods of investment evaluation and numerical calculation software for modeling processes. This paper will formulate necessary assumptions and background information, perform the crucial calculations and provide reasonable conclusions, as well as propose technical solutions and provide essential technical data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Śnitko (FPAE) Paweł Śnitko,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku o akumulator ciepła
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
96
Internal identifier
MEL; PD-3461 (nie udostępniać)
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Białystok, ZUOK Białystok, akumulator ciepła, Białystok
Keywords in English
Keywords: Białystok, ZUOK, waste-to-power, heat accumulator,
Abstract in Polish
Zasobniki ciepłej wody są sposobem akumulacji ciepła szeroko wykorzystywanym w elektrociepłowniach. Pozwalają na krótkoterminowe przechowywanie energii. Przechowywana energia może być uwolniona zgodnie z zapotrzebowaniem. Proces ten można przeprowadzać w momencie wysokich cen energii na rynku. Oznacza to, że zasobniki ciepła wykorzystywane być mogą do maksymalizacji dochodów przedsiębiorstwa. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Białystok (ZUOK Białystok) jest nowowybudowaną spalarnią odpadów komunalnych pozwalającą na jednoczesny odzysk energii w formie ciepła i energii elektrycznej ze spalanych odpadów. Celem niniejszej pracy jest sprawdzić, czy modernizacja ZUOK Białystok o dodatkowy akumulator ciepła jest opłacalna, korzystając ze znanych metod oceny rentowności inwestycji i z oprogramowania pozwalającego na numeryczne modelowanie procesów energetycznych, w oparciu o przedstawione informacje i poczynione założenia.
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa_PŚ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9396

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f510310c3e742b0bc8fdc5b56d8b02a/
URN
urn:pw-repo:WUT1f510310c3e742b0bc8fdc5b56d8b02a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page