Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The implementation of the part of the carsharing system responsible for geolocation and telemetric data acquisition

Krzysztof Urban

Abstract

The goal of this thesis was the design and implementation of the module of the carsharing system responsible for acquisition and archiving geolocation and telemetric data. The solution depends on access to the telemetric system made by Lincor company with the usage of Web API. At the beginning of the work was made short background technology explanation. Technologies used in 4Mobility company system was discussed. Additionally, Web API solution and OAuth2.0 standard were briefly explained. The extract involved also review in Azure cloud services. Next extract was related to a detailed discussion about access API prepared by Satis and Lincor company. Potential opportunities for these two solutions and their comparison was presented. In a later section, the architecture and functioning of the 4Mobility system was presented. In details were discussed methods responsible for opening and closing vehicles as well as method responsible for acquisition of telemetric data from vehicles. After the discussion about system architecture the design and implementation of the new module was presented. The processes of opening and closing as well as unquestioning of telemetric data was explained. At the end of the work, the tests conducted on the solution and summary including proposed changes for future and opportunities to develop communication with Web API of Lincor company was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Urban (FM) Krzysztof Urban,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Implementacja modułu systemu carsharingowego odpowiedzialnego za pozyskanie oraz archiwizację danych geolokalizacyjnych i telemetrycznych
Supervisor
Paweł Wnuk (FM/IACR) Paweł Wnuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Wnuk (FM/IACR) Paweł Wnuk,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM) Bartłomiej Fajdek (FM/IACR) Bartłomiej Fajdek,, The Institute of Automatic Control and Robotics (FM/IACR)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
carsharing, .NET, C#, Azure
Keywords in English
carsharing, .NET, C#, Azure
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy był projekt i implementacja modułu systemu carsharingowego odpowiedzialnego za pozyskanie oraz archiwizację danych geolokalizacyjnych i telemetrycznych. Rozwiązanie opiera się na dostępie do systemu telemetrycznego firmy Lincor przy użyciu Web API. W początkowym fragmencie pracy dokonane zostało krótkie wyjaśnienie tła technologicznego. Omówione zostały technologie już wykorzystane w systemie 4Mobility. Dodatkowo zwięźle został wyjaśniony mechanizm Web API oraz autoryzacji przy użyciu standardu OAuth2.0. Fragment dotyczył także przeglądu dostępnych usług w chmurze Azure. Kolejny rozdział dotyczył dosyć szczegółowego omówienia API dostępowego firmy Satis oraz Lincor. Zostały przedstawione możliwości obu rozwiązań oraz ich krótkie porównanie pod względem wykorzystania w systemie carsharingowym. W dalszej części pracy wyjaśnione zostało działanie systemu 4Mobility oraz architektura części odpowiedzialnej za pozyskanie i archiwizację danych telemetrycznych. Szczegółowo zostały omówione metody otwierania i zamykania pojazdu oraz proces pozyskiwania aktualnych danych z pojazdów. Po umówieniu działania systemu przedstawiony został projekt i implementacja modułu odpowiedzialnego za komunikację i pozyskanie danych z systemu firmy Lincor. Wyjaśnione zostały procesy otwierania i zamykania drzwi oraz pobierania aktualnych danych z pojazdów w zaproponowanym rozwiązaniu. W końcowej części pracy przedstawiono przeprowadzone testy na gotowym rozwiązaniu pod kątem spełnienia wymagań oraz podsumowanie zawierające proponowane zmiany w przyszłości oraz możliwości rozbudowania komunikacji z Web API firmy Lincor.
File
  • File: 1
    276783_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31718

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f06e7ad6c634c89af39bfc45b72cd86/
URN
urn:pw-repo:WUT1f06e7ad6c634c89af39bfc45b72cd86

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page