Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

New life of the sport club "Orzeł" in Grochów district

Michał Stanisław Dybko

Abstract

The subject of the project is revitalization of a neglected, historical gym, which belongs to the sport club called “Orzeł“. It was designed by Maciej Nowicki and it was built in nineteen thirties in Warsaw in Praga Południe district. The monument will be bring to live by implementation of a new functional programme, including sacral functions. Bachelor’s project was done in Cathedra of Monumental and Sacral Architecture, under the guidance of professor Konrad Kucza-Kuczyński. During the preparation stage urbanistic and historical analyses were done. The interview with a leader of a protestant church, which is a new user was proceed and the funcional programme was established. I did studies to theological thesis, which gave me an understanding of sacrum in evangelical church and how it affects the shape of architecture. The custom technology of church meeting was defined. Because of the lack of building documentation, additional inventory was made. The main goal of the project is to get back the neglected building for local neighborhood and at the same point to give the building a new host. Whole project is coherent with modern conservation doctrines which suggest to implement new functions to historical objects. The idea for architectural intervention is to diferentiate contemporary reconstructions from the original project from the begin ning of XX century.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Stanisław Dybko (FA) Michał Stanisław Dybko,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
NOWE ŻYCIE KLUBU SPORTOWEGO "ORZEŁ" NA GROCHOWIE
Supervisor
Konrad Kucza-Kuczyński (FA/DFAUD) Konrad Kucza-Kuczyński,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-11-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001465/L
Reviewers
Maciej Czarnecki (FA/DCAIDIF) Maciej Czarnecki,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA) Konrad Kucza-Kuczyński (FA/DFAUD) Konrad Kucza-Kuczyński,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rewitalizacja, modernizacja, architektura sakralna protestanci, zielonoświątkowcy, praga południe, podskarbińska Maciej Nowicki, gentryfikacja, zabytek,
Keywords in English
revitalization, modernization, protestant architecture, pentacostal movement, praga południe, podskarbinska, Matthew Nowicki, gentryfication, monument
Abstract in Polish
Przedmiotem projektu jest ożywienie zaniedbanej hali klubu sportowego ,,Orzeł”, zbudowanej w latach trzydziestych XX wieku w Warszawskiej dzielnicy Praga Południe, według projektu Macieja Nowickiego. Zabytek ma zostać ożywiony przez wprowadzenie nowego programu funkcjonalnego, w tym funkcji sakralnej. Praca dyplomowa została wykonana w Katedrze Architektury Monumentalnej i Sakralnej, pod przewodnictwem profesora Konrada Kuczy-Kuczyńskiego. W toku prac przygotowawczych wykonano analizy historyczne i urbanistyczne. Przeprowadzono wywiad z dzierżawiącym obiekt zborem protestanckim. Ustalono nowy program funkcjonalny odpowiadający na potrzeby użytkownika. Zostały przestudiowane założenia teologiczne, wpływające na rozumienie sacrum i związany z tym kształt architektury. Protestanckie rozumienie sacrum otwiera drogę do zogniskowania, w tym miejscu sąsiedzkiej aktywności wokół dodatkowych funkcji. Określono technologię przeprowadzania nabożeństwa Zielonoświątkowego. Z powodu braku odpowiedniej dokumentacji budowlanej, została wykonana dodatkowa inwentaryzacja. Celem projektu jest przywrócenie lokalnej społeczności zniszczonego obiektu, a budynkowi nowego gospodarza. Całość projektu jest zgodna ze współczesnymi doktrynami konserwatorskimi, które zachęcają do wprowadzenia nowych nieinwazyjnych funkcji do historycznych obiektów, tak aby zyskały one stałą opiekę. Przewodnią ideą planowanych działań architektonicznych jest odróżnienie późniejszych ingerencji, od pierwotnego projektu z początku XX wieku.
File
  • File: 1
    255855_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10851

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1ed4d13066494674b0ccfeab22be1c5c/
URN
urn:pw-repo:WUT1ed4d13066494674b0ccfeab22be1c5c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page