Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt zabezpieczenia i remontu budynku usytuowanego w sąsiedztwie głębokiego wykopu

Tomasz Siekiera

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Siekiera Tomasz Siekiera,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
projekt, remont, wykop, usytuowanie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie projektu zabezpieczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 8 w Warszawie. Budynek znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie głębokiego wykopu i doskonale ilustruje zagadnienia dotyczące zabezpieczeń takich konstrukcji. W zakres pracy wchodzą: - inwentaryzacja ogólnobudowlana budynku - dokumentacja fotograficzna - odkrywki - obliczenia sprawdzające nośność wybranych elementów - ocena stanu technicznego budynku - opracowanie wniosków - dobranie metod zabezpieczeń uszkodzonych części budynku - wykonanie projektu zabezpieczenia
File
  • File: 1
    Siekiera Tomasz p. inżynierska 438.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1e5e9f318272427395f2be03a7416077/
URN
urn:pw-repo:WUT1e5e9f318272427395f2be03a7416077

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page