Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza pracy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w miejscowości Wyszogród

Biernatowicz Piotr

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Biernatowicz Piotr Biernatowicz Piotr,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza pracy, system wodociągowy i kanalizacyjny
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza pracy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przedstawiona jest analiza dotycząca pracy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w miejscowości Wyszogród.
File
  • File: 1
    Piotr Biernatowicz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1e3bbeb32e6946128d1abfc6ba829fef/
URN
urn:pw-repo:WUT1e3bbeb32e6946128d1abfc6ba829fef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page