Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of injection mould with hot runner system

Konrad Zdzisław Jackowski

Abstract

The development of plastics with the onset of chemically modified natural materials such as rubber, collagen and nitrocellulose. For over 100 years, the development of plastics has been observed, which can now be found in everyday life of every human being. Many of the plastic processing methods are injection molding, which is very popular. The method allows the production of products with complex shapes during one technological operation and keeps a high level of repeatability. The purpose of the work was to present the principles of constructing the injection mold and to carry out the design of the structure. The work was divided into the theoretical and design . The theoretical part of the work presents the construction of the injection mold, where all functional systems in the construction of the tool and their tasks are discussed. In the next step, the construction of the hot runner system was characterized with the division into the basic elements of the system. The design part of the work was aimed at presenting the construction of a four-seat tool with a system of hot channels for the production of battery containers. A part was designed using the Solid Works system. In the next step, the material was selected. Also a technical and economic analysis was prepared on the basis of which the appropriate injection machine was selected. In the further part of the work, the location of two injection points was assumed and two simulations of filling were performed in order to make a comparison and then choose the optimal solution. The next stages of work focused on the construction of the injection mould. All parts comprising the construction of the mold have been selected or designed, in particular, the work focuses on the appropriate selection of the elements of the hot runner system. Additionally, in order to avoid construction errors of the tool, calculations have been made, eg such as: compensation of thermal expansion of the hot runner system, coolant flow required for proper tool tempering and force resistance in the hot runner system. The design part also includes the implementation of technical documentation in the tool of assembly drawings and executive drawings 2D of the most important components of the tool. The work was aimed at presenting to the reader the design and methodology of designing injection molding tools. This work presents also the design methodology, but confirms the usefulness of using computer systems to support a design preparing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Zdzisław Jackowski (FPE) Konrad Zdzisław Jackowski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt formy wtryskowej z gorącymi kanałami
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Wilczyński (FPE/IoMP) Krzysztof Wilczyński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
forma wtryskowa, wtryskiwanie, tworzywa sztuczne, system gorących kanałów.
Keywords in English
injection mould, injection molding, plastics, hot runner system.
Abstract in Polish
Rozwój tworzyw sztucznych zaczyna się wraz z początkami chemicznie modyfikowanych materiałów naturalnych takich jak guma, kolagen, czy nitroceluloza. Od ponad 100 lat obserwuje się rozwój tworzyw sztucznych, które współcześnie możemy znaleźć w życiu codziennym każdego człowieka. Z wielu metod przetwarzania tworzyw sztucznych jedną z nich jest formowanie wtryskowe, która cieszy się bardzo dużą popularności. Metoda pozwala na produkcję wyrobów o skomplikowanych kształtach w jednej operacji technologicznej zachowując przy tym wysoki poziom powtarzalności. Celem pracy było przybliżenie zasad konstruowania form wtryskowych oraz wykonanie projektu konstrukcji. Praca została podzielona na część teoretyczną i projektową. Teoretyczna część pracy przedstawia budowę formy wtryskowej, gdzie zostały omówione wszystkie układy funkcjonalne w budowie narzędzia oraz ich zadania. W następnym kroku scharakteryzowano budowę systemu gorących kanałów formy z podziałem na podstawowe elementy układu. Część projektowa pracy miała na celu przedstawienie konstrukcji formy czterogniazdowej z systemem gorących kanałów do produkcji pojemników na baterię. Za pomocą systemu Solid Works zaprojektowano wypraskę. W kolejnym kroku dobrano tworzywo i przygotowano analizę techniczno-ekonomiczną na podstawie, której dobrano odpowiednią maszynę wtryskową. W dalszej części pracy założono położenie dwóch punktów wtryskiwania oraz wykonano szereg symulacji wypełniania gniazda w celu dokonania porównania, a następnie wyboru optymalnego rozwiązania. Kolejne etapy pracy skupiały się na konstrukcji formy. Zostały dobrane lub zaprojektowane wszystkie części składające się na budowę formę, w szczególności praca skupia się na odpowiednim doborze elementów systemu gorących kanałów. Dodatkowo w celu uniknięcia błędów konstrukcyjnych narzędzia, zostały wykonane obliczenia np. takie jak: kompensacja rozszerzalności cieplnej systemu gorących kanałów, wydatek cieczy chłodzącej wymagany do poprawnego termostatowania narzędzia oraz naprężenia w systemie gorących kanałów. Cześć projektowa obejmuję również wykonanie dokumentację techniczną w postaci rysunków złożeniowych oraz wykonawczych najważniejszych podzespołów formy. Praca miała na celu przedstawienie czytelnikowi konstrukcję oraz metodologię projektowania narzędzi do formowania wtryskowego. Praca ta nie tylko przedstawia metodykę projektowania, ale również potwierdza przydatność używania systemów komputerowych do wspierania projektowania narzędzi wtryskowych.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Konrad_Jackowski_255692.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31901

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1df36675dcd3444eae16d653476624a4/
URN
urn:pw-repo:WUT1df36675dcd3444eae16d653476624a4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page