Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Modeling of water demineralization on system

Mirosław Łukasz Maciąg

Abstract

The thesis aims to analyses available technologies for super clean water production, possibilities of their adding to the existing fuel cell laboratory infrastructure. In order to determine the conditions for system implementation, existing infrastructure was investigated, and contact with it;s suppliers was reached. Due to the research working principle of previous system wad recognized, and the following conditions were claimed to be crucial in the choice of methods: possession of vessels for resin charges, and the fact that electrolyser will create most of the water demand. Distillation as the main way of production water for laboratory purposes, resin ion exchange, as the most common water demineralization method, and two membrane processes reverse osmosis and continuous electro-dialysis were analyzed according to existing constrains related to the project, and possibilities of combining this technologies. Calculations aiming at sizing the system in order to determine required elements. The most attention was paid to maintain required flow rate, and water purity after the demineralization system, as this are the crucial requirements for water usage. Implementation of regeneration methods was investigated, as well as influence of using up the system and methods of preventing it. Technologies were analyzed in order to be implemented, required elements of system for its operation and connection to the existing infrastructure were determined. Contact with the crucial suppliers was made and requests for parts were send. Request for pubic offer was prepared.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mirosław Łukasz Maciąg (WMEiL) Mirosław Łukasz Maciąg Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Modelowanie systemu demineralizacji wody
Promotor
Jarosław Milewski (WMEiL/ITC) Jarosław Milewski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
Energetyka (Power Engineering)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
28-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
48
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3699
Recenzenci
Marcin Wołowicz (WMEiL/ITC) Marcin Wołowicz Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Jarosław Milewski (WMEiL/ITC) Jarosław Milewski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
jonity, odwrócona osmoza, instalacje wody super-czystej
Słowa kluczowe w języku angielskim
ion-exchange resins, reverse osmosis, super-pure water installations
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest przeanalizowanie dostępnych technologii otrzymywania superczystej wody, oraz możliwości ich zastosowania przy istniejącej infrastrukturze w laboratorium ogniw paliwowych. Aby określić warunki, w których system ma powstać, zapoznano się z istniejącą infrastrukturą oraz nawiązano kontakt z dostawcami tej infrastruktury. Określono działanie pierwotnej instalacji, oraz stwierdzono że na wybór metod może wpływać posiadanie wymienników jonowych, oraz zapotrzebowanie na wodę określone głównie przez zapotrzebowanie elektrolizera. Przeanalizowano destylację, jako najczęstszy sposób produkcji wody na potrzeby laboratoriów oraz trzy wiodące systemy demineralizacyjne: proces wymiany jonowej - złoża jonitowe, oraz dwa procesy membranowe - elektrodializę oraz odwróconą osmozę pod kątem możliwości zastosowania ich przy istniejących ograniczeniach, oraz możliwości łączenia tych technologii. Przeprowadzono obliczenia mające na celu dobranie wielkości systemu w celu dobrania odpowiednich produktów. Szczególnie zwrócono uwagę na utrzymanie odpowiedniego przepływu oraz stopnia zasolenia po systemie demineralizacji, ponieważ są one najważniejszymi wymaganiami dla użycia wody. Sprawdzono wpływ zużywania na wybrane technologie oraz możliwości jego przeciwdziałaniu. Określono możliwości zastosowania metod regeneracji. Przeanalizowani technologie pod kontem stworzenia działającego systemu, dobrano elementy potrzebne do jego pracy oraz połączenia z istniejącą infrastrukturą. Nawiązano kontakt z kluczowymi dostawcami, wysłano do nich zapytania ofertowe, które uwzględniono do przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca Inżynierska Mirosław Maciąg.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 12452

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1de60c3c00074658bffa8381bd6b650b/
URN
urn:pw-repo:WUT1de60c3c00074658bffa8381bd6b650b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony