Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Valuation of residential property using a comparison approach

Adrianna Maria Majcherek

Abstract

Recently, property valuation is becoming increasingly important, which is related to the growing needs of the valuation of real estate on credit needs or investment objectives. Everyone would like to know whether a potential investment is profitable or not and if it is likely to generate profit in the future. The aim of this engineer's thesis is to prepare the appraisal for a dwelling. The first part presents the most important issue related to real estate, which is the subject of valuation. In the second part, the idea of property value is characterized, types of values are described and the concept and essence of the valuation are explained. In the third part, which is the key one, an real estate appraisal is presented, in which a located in Warsaw dwelling is priced. The fourth and final part focuses on the difficulties and means of facilitation that accompanied the gathering, analysing and using the data, which has been obtained.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Maria Majcherek (FGC) Adrianna Maria Majcherek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wycena nieruchomości lokalowej przy zastosowaniu podejścia porównawczego
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nieruchomość, wartość rynkowa, wycena nieruchomości, operat szacunkowy, podejście porównawcze
Keywords in English
property, market value, property valuation, appraisal reports, the sales comparison approach
Abstract in Polish
Wycena nieruchomości w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a związane jest to z rosnącymi potrzebami szacowania wartości nieruchomości na potrzeby kredytowe lub cele inwestycyjne. Każdy chciałby wiedzieć czy potencjalna inwestycja w nieruchomość jest opłacalna i czy pozwoli wygenerować zysk w przyszłości. Za cel niniejszej pracy obrano sporządzenie operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego. Pierwsza część pracy przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z nieruchomościami, będącymi przedmiotem wyceny. W drugiej części dokonano charakterystyki wartości nieruchomości, opisano jej rodzaje oraz wyjaśniono pojęcie i istotę wyceny. W trzeciej, kluczowej części pracy, zaprezentowano sporządzony operat szacunkowy, w którym został wyceniony lokal mieszkalny, znajdujący się w Warszawie. W czwartej, ostatniej części, stanowiącej swoiste podsumowanie, zwrócono uwagę na trudności, ale także ułatwienia, które towarzyszyły przy gromadzeniu, analizowaniu i wykorzystaniu pozyskanych danych.
File
  • File: 1
    Adrianna_Majcherek_249877_Wycena nieruchomości lokalowej przy zastosowaniu podejścia porównawczego_Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4917

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dcf4dcd0f4b456a86f2669bea7b4f20/
URN
urn:pw-repo:WUT1dcf4dcd0f4b456a86f2669bea7b4f20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page