Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

DMS application based on AngularJS and Apache Solr

Mateusz Kamiński

Abstract

The aim of this thesis is to create efficient Document Management System application based on modern web technologies. The chosen solution stack is composed of independent modules that communicate using REST services. The central part, containing business logic, is Java EE 7 application which is configurable with the relational database (PostgreSQL). This application connects to the database with the use of jOOQ library, supporting “Database First” model. Apache Solr is responsible for data indexing and query processing. Finally, MongoDB (or GIT repository) is used to store the data. An important aspect of this thesis was data migration from existing WUT Base of Knowledge to the created system. It allowed to test used technologies performance in practice. The generality of application is based on configuration stored in the relational database where the structure of documents and their relations is kept.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kamiński (FEIT) Mateusz Kamiński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja typu DMS w oparciu o AngularJS i Apache Solr
Supervisor
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
8/16 (2122)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
System Zarządzania Dokumentami, DMS, Apache Solr, AngularJS, JavaEnterprise Edition, CDI, MongoDB, JGIT, JAX-RS, jOOQ, PostgreSQL, NoSQL, Wildfly,AngularUI
Keywords in English
Document Management System, DMS, Apache Solr, AngularJS, Java EnterpriseEdition, CDI, MongoDB, JGIT, JAX-RS, jOOQ, PostgreSQL, NoSQL, Wildfly, AngularUI
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było stworzenie wydajnej aplikacji typu Systemu Zarządzania Dokumentami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych. Wybrany stos technologiczny składa się z niezależnych modułów, komunikujących się przez usługi typu REST. Centrum stanowi aplikacja Java EE 7, która zawiera logikę biznesową, konfigurowalną przy pomocy relacyjnej bazy danych (PostgreSQL). Do komunikacji z bazą danych wykorzystano bibliotekę jOOQ, wspierającą podejście „Database First”. Apache Solr jest odpowiedzialny za indeksowanie dokumentów oraz przetwarzanie zapytań, a MongoDB (lub repozytorium GIT) pełni funkcję przechowywania danych. Z kolei część aplikacji napisana w AngularJS umożliwia na interakcję z systemem przy pomocy przeglądarki internetowej. Ważnym aspektem pracy była migracja obszernych danych Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej do stworzonego systemu, co pozwoliło dostatecznie przetestować wydajność rozwiązania. Elastyczność działania aplikacji oparta jest na konfiguracji przechowywanej w relacyjnej bazie danych, gdzie określana jest struktura dokumentów oraz zależności pomiędzy nimi.
File
  • File: 1
    Mateusz_Kaminski-praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9743

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dcca990dbe54cd8ad3f291ccc8653d7/
URN
urn:pw-repo:WUT1dcca990dbe54cd8ad3f291ccc8653d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page