Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Medical records archive for the Children's Memorial Institute in Warsaw

Urszula Katarzyna Prokop

Abstract

Projektowany budynek archiwum stanowi miejsce magazynowania kart historii choroby i wyników badań pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wiodąca funkcja obiektu rozszerzona została o część naukową- czytelnię, stanowiącą miejsce pracy dla lekarzy prowadzących badania nad dokumentacją oraz zaplecze konferencyjne instytutu. Budynek zlokalizowany został w warszawskim Międzylesiu, na styku dużego, istniejącego obiektu architektonicznego- szpitala oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Stanowi on wolnostojący element proponowanej przebudowy kompleksu Centrum Zdrowia Dziecka, mającej na celu redukcję wpływu skali zespołu szpitalnego na graniczące z nim osiedle. Forma projektowanego budynku jest odpowiedzią na próbę jak najlepszego wpisania go w kontekst miejsca i proponowanych przekształceń oraz zaspokojenia potrzeb szpitala na wymienione funkcje, przy jednoczesnym stworzeniu przestrzeni przyjaznych dla pacjentów instytutu. Stąd zestawienie trójkondygnacyjnej, zamkniętej bryły bloku archiwalnego z jasną, horyzontalną, parterową częścią mieszczącą funkcje uzupełniające i dostosowującą się do leśnego otoczenia budynku. Dodatkowo obiekt wyposażony został w parking podziemny mieszczący miejsca postojowe dla pracowników. Projektowany budynek w swej jednokondygnacyjnej części posiada strukturę opartą na module przekrywającego go rusztu drewnianego, w której dużą rolę odgrywają wewnętrzne dziedzińce doświetlające wnętrza oraz pozwalające na przenikanie leśnego otoczenia archiwum do jego wnętrza.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Urszula Katarzyna Prokop (FA) Urszula Katarzyna Prokop,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Archiwum dokumentacji medycznej dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Supervisor
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001398/L
Reviewers
Jan Słyk (FA/CAD) Jan Słyk,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
archiwum, szpital, Warszawa, Instytut- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
File
  • File: 1
    255845_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dc3f3af45e245e082be98a66e9f808a/
URN
urn:pw-repo:WUT1dc3f3af45e245e082be98a66e9f808a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page