Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Genome viewer

Michał Adam Haponiuk

Abstract

The purpose of this thesis was to create an application for storing and interactive browsing genetic data obtained from genome sequencing. The work begins with an introduction the reader into the world of bioinformatics and issues related to genome browsers. Thereafter, it was described the process of design and implementation. It discusses the technologies and tools which simplify accomplishment of the program. The software was written specifically about the possibility of further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Adam Haponiuk (FEIT) Michał Adam Haponiuk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Przeglądarka genomu
Supervisor
Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
16/16 (2130)
Reviewers
Tomasz Gambin (FEIT/ICS) Tomasz Gambin,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Marek Nowak (FEIT/ICS) Robert Marek Nowak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przeglądarka genomów, bioweb, bioinformatyka, sekwencje
Keywords in English
genome viewer, bioweb, bioinformatics, sequences
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było utworzenie aplikacji pozwalającej na przechowywanie i interaktywne przeglądanie danych genetycznych pozyskiwanych z sekwencjonowania genomów. Praca rozpoczyna się wprowadzeniem czytelnika w świat bioinformatyki i zagadnień związanych z przeglądarkami genomów. Następnie został opisany proces projektowania i implementacji, oraz omówione zostały użyte technologie i narzędzia, ułatwiające realizację programu. Oprogramowanie było tworzone z myślą o możliwości dalszego rozszerzania i rozwoju.
File
  • File: 1
    Michal_Haponiuk-Przegladarka_genomu-Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dc0ba63292046f3a40c8860f77e9a35/
URN
urn:pw-repo:WUT1dc0ba63292046f3a40c8860f77e9a35

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page