Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Executive design of underfloor heating in a single-family building with a cost estimate

Karolina Czapska

Abstract

The scope of work: Technical description of the design installation in a single-family building. a) Characteristic of the object: Number of storeys; Determining the exact location of the building; Determining the climate zone in which the object is located. Description of the design central heating installation: The layout of the design installation; Description of pipes and fittings from which the installation is to be made Protection of the installation Description of the heat source. Calculation of thermal load: calculation for one room "step by step"; Calculation for other rooms using the Auditor O.Z.C Thermal calculations for each room: Required computational heat flux density of a floor radiator; Surface temperature of the (unde)rfloor radiator; Determination of the correction factor value; Adjusted power density of a floor radiator; Average arithmetic temperature difference; The requisite temperature drop of the heating medium for the initial temperature difference. HYDRAULIC CALCULATIONS: Mass stream of heating medium; The approximate length of the coil; Unit linear flow resistance and speed; Value of local pressure losses; Total pressure drop in the coil; Throttling excess pressure in the circuits; Choice of the setpoint on the valve. (Under)Floor heating installation design. Investment cost estimate: Statement of materials necessary for the realisation of the installation; List of drawings: Visualization of the building Ground plan of a single-family building; Ground plan of a single-family building in 3D; Floor plan of a single-family building; Floor plan of a single-family building in 3D;
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Czapska (FEE) Karolina Czapska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wykonawczy ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym wraz z kosztorysem
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, obciążenie cieplne, grzejnik podłogowy, temperatura, wężownica
Keywords in English
heating installation, thermal load, floor radiator, temperature, coil
Abstract in Polish
Zakres pracy: 1. Opis techniczny projektowanej instalacji w budynku jednorodzinnym. a) Charakterystyka obiektu:  Ilość kondygnacji;  Podanie dokładnej lokalizacji budynku;  Podanie strefy klimatycznej, w której znajduje się dany obiekt. b) Opis zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania:  Układ zaprojektowanej instalacji;  Opis rur i złączek z jakich ma być wykonana instalacja  Zabezpieczenie instalacji c) Opis źródła ciepła. 2. Obliczenie obciążenia cieplnego: a) Obliczenie dla jednego pomieszczenia „krok po kroku”; b) Obliczenie dla pozostałych pomieszczeń z wykorzystaniem programu Audytor O.Z.C. 3. Obliczenia cieplne dla każdego z pomieszczeń: a) Wymagana obliczeniowa gęstość strumienia ciepła grzejnika podłogowego; b) Temperatura powierzchni grzejnika podłogowego; c) Określenie wartości współczynnika korekcyjnego; d) Skorygowana gęstość mocy grzejnika podłogowego; e) Średnia arytmetyczna różnica temperatury; f) Wymagany spadek temperatury czynnika grzejnego dla początkowej różnicy temperatury. OBLICZENIA HYDRAULICZNE: a) Strumień masowy czynnika grzejnego; b) Orientacyjna długość wężownicy; c) Jednostkowe opory liniowe i prędkość; d) Wartość miejscowych strat ciśnienia; e) Całkowity spadek ciśnienia w wężownicy; f) Dławienie nadmiaru ciśnienia w obiegach; g) Dobór nastawy wstępnej na zaworze. 4. Zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego. 5. Kosztorys inwestycji: a) Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania instalacji; 6. Wykonanie rysunków: a) Wizualizacja budynku b) Rzut parteru budynku jednorodzinnego; c) Rzut parteru budynku jednorodzinnego w 3D; d) Rzut piętra budynku jednorodzinnego; e) Rzut piętra budynku jednorodzinnego w 3D;
File
  • File: 1
    247952_Czapska_Praca_Dyplomowa_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30727

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dadd89c45314a34b196e0b086b8507a/
URN
urn:pw-repo:WUT1dadd89c45314a34b196e0b086b8507a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page