Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of supervision center of rolling stock on the example of system for the Pendolino trains

Grzegorz Dobrowolski

Abstract

The object of this graduation work is creation of an idea for workable supervision center for rolling stock, based on already working Technical Maintenance Workshop(WUT) for ED250 Pendolino trains on Olszynka Grochowska in Warsaw. I am describing the WUT organization, main tasks of each department and their connection with each other. In this way I am trying to show amount of work, which is necessary to do for proper supervision and maintenance work of supported rolling stock. This issue takes up most of my work, except that you can find here a description of computer software that in general make supervision easier, both in service area and when the train in on the move. There is also a short specification of the Pendolino train because of the connection with supervision center. I put in it a few diagrams presenting a way of connection and cooperation of individual devices and I have tried to describe them shortly. In the end I put conclusions and my own reflections, ways of work that I agree with and the ideas how to improve the supervision process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Dobrowolski (FT) Grzegorz Dobrowolski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja centrum nadzoru taboru na przykładzie systemu dla pociągów Pendolino
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
koncepcja; nadzór; utrzymanie; Pendolino; organizacja; serwis; usprawnienie
Keywords in English
concept; supervision; maintenance; Pendolino; organization; service; improvement
Abstract in Polish
Celem tej pracy inżynierskiej jest stworzenie pomysłu na sprawnie działające centrum nadzoru taboru, opierając się na działającym na Olszynce Grochowskiej w Warszawie Warsztatu Utrzymania Technicznego dla pociągów ED250 Pendolino. Opisuję w niej organizację WUT, zadania poszczególnych działów oraz ich powiązania ze sobą. Staram się w ten sposób pokazać ogrom pracy, którą należy wykonać, aby odpowiednio nadzorować i utrzymywać obsługiwany tabor. To zagadnienie zajmuje większą część mojej pracy, oprócz tego można w niej znaleźć opis oprogramowania komputerowego ułatwiającego nadzór, zarówno w strefie serwisowej, jak i pociągów będących w trasie. Znajduje się tu także krótka charakterystyka składu Pendolino ze względu na łączność pociągu z centrum nadzoru. Umieściłem w niej kilka schematów przedstawiających sposób połączenia i współpracy poszczególnych urządzeń, działających w systemie ETCS oraz starałem się je krótko opisać. Na końcu umieściłem wnioski, a w nich swoje przemyślenia, sposoby działania, z którymi się zgadzam, a także pomysły jak można by usprawnić nadzór.
File
  • File: 1
    DI_2016_250072_Grzegorz_Dobrowolski_Koncepcjacentrumnadzorutaborunaprzykładz_20160907.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1d7dda39c29b4d25858736287a4ac9b3/
URN
urn:pw-repo:WUT1d7dda39c29b4d25858736287a4ac9b3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page