Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Human resources management in international corporations

Anna Jolanta Kacprzak

Abstract

Human resources management is currently one of the most import ant elements of the company’s management. Properly managed human capital is the most important power of every enterprise and has determining influence on the competitive position on the market. The subject of this dissertation is managing human resources in the large corporations. The paper is divided into three chapters. The first one presents the most important information regarding managing this area in the company. The chapter includes defining the concepts, the aims and the range of managing human resources as well as numerous important elements of planning human resources, acquiring the employees and motivating them. Modern companies work in very complicated and very variable environment, which demands that they take care about their position on the market. The success depends on its management, including human resources management, which is complicated and difficult process. The second chapter was devoted to different models of human resources management, while the third one focused on human resources management in KPMG. KPMG is the big company that works on different markets around the world. The model of management and the rules that they use allow for an effective management of human resources they have, and thus achieving the success on the market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Jolanta Kacprzak (FASS) Anna Jolanta Kacprzak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych
Supervisor
Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Stachurski (FASS/DPEA) Lech Stachurski,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Drabarek (FASS/DPEA) Anna Drabarek,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi, korporacja KPMG, europejski model zarządzania zasobami ludzkimi, amerykański model zarządzania zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników, kapitał ludzki
Keywords in English
Human resources management, corporation KPMG, european model of human resource management, american model of human resource management, motivating employees, human capital
Abstract in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest obecnie jednym z ważniejszych elementów zarządzania w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki odpowiednio zarządzany jest najważniejszą siłą każdego przedsiębiorstwa i ma on decydujący wpływ na jego pozycję na konkurencyjnym rynku. Praca poświęcona została zarządzaniu zasobami ludzkimi w dużej korporacji. Niniejsza praca podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym z nich przedstawione zostały najważniejsze informacje z zakresu zarządzania tym obszarem w przedsiębiorstwie. Zdefiniowano pojęcia, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, a także omówiono szereg istotnych elementów z zakresu planowania zasobów ludzkich, pozyskiwania pracowników i ich motywowania. Współczesne przedsiębiorstwa działają w skomplikowanym i bardzo zmiennym otoczeniu, w związku z tym muszą dbać o swoją pozycję na rynku. Sukces jego zależy od zarządzania, a w tym od zarządzania zasobami ludzkimi, które jest złożonym i trudnym procesem. Drugi rozdział poświęcony został różnym modelom zarządzania zasobami ludzkimi, a trzeci zarządzaniu zasobami ludzkimi w KPMG. KPMG jest dużą firmą, działającą na różnych rynkach na całym świecie. Stosowany przez nich model zarządzania i stosowane zasady pozwalają na efektywne zarządzanie posiadanym kapitałem ludzkim, a tym samym na osiąganie sukcesów na rynku.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka - Anna Kacprzak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12702

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1d4a47e8cde34ee0ae22ba0a4e915f1b/
URN
urn:pw-repo:WUT1d4a47e8cde34ee0ae22ba0a4e915f1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page