Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Plastics liquidity test of PC polycarbonate and PS polystyrene

Szymon Grzegorz Marczuk

Abstract

The diploma thesis presents methods of liquidity tests of polymers and plastics liquidity test of PC polycarbonate and PS polystyrene in a technological way. The thesis consists of four main chapters. The first chapter is about polymer materials. Issues such as preparation, groups, types, examples and applications of polymer materials were presented. The next chapter is about the main methods of testing polymer liquidity. They can be divided into two main groups; laboratory and technological methods. However, the third chapter describes the test stand: injection molding machine and process parameters. The last chapter concerned liquidity tests, which are divided according to the type of material tested – PS Polystyrene and PC Polycarbonate. This chapter also summarizes the results of the research by table and graphs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Grzegorz Marczuk (FPE) Szymon Grzegorz Marczuk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Badanie płynności tworzyw sztucznych poliwęglanu PC oraz polistyrenu PS
Supervisor
Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Tworzywo sztuczne, Polistyren, Poliwęglan, Płynność, Wtryskarka, Temperatura, Ciśnienie
Keywords in English
Plastic, Polystyrene, Polycarbonate, Liquidity, Injection molding machine, Temperature, Pressure
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przedstawiono metody określania płynności polimerów oraz wykonano badania płynności poliwęglanu PC oraz polistyrenu PS w próbie technologicznej. Praca dyplomowa składa się z czterech głównych rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono tworzywa polimerowe. Zaprezentowano takie zagadnienia jak otrzymywanie, grupy, rodzaje, przykłady oraz zastosowania tworzyw polimerowych. W kolejnym z rozdziałów skupiono się na omówieniu głównych metod badań płynności polimerów. Podzielić je można na dwie główne grupy: metody laboratoryjne oraz metody technologiczne. Natomiast w trzecim rozdziale opisano stanowisko badawcze: wtryskarkę oraz parametry procesu. Ostatni rozdział dotyczył przeprowadzonych badań płynności, opisanych ze względu na rodzaj badanego materiału – polistyrenu PS oraz poliwęglanu PC. W tym rozdziale zostały również zestawione wyniki badań w tabelach oraz na wykresach.
File
  • File: 1
    267920_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29894

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1d20993198ae48a8921ec5d73bf41b85/
URN
urn:pw-repo:WUT1d20993198ae48a8921ec5d73bf41b85

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page