Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System przeprowadzania testów

Karolina Agnieszka Galant

Abstract

The intention of the chosen topic is to design and implement a system to control students' knowledge. Service support required the creation of two user roles. The examiner was allowed to add, conduct and check tests to previously created subject groups. As part of the student's ability to perform tests provided by the examiner. The goal of the website is to improve the knowledge checking system among students by providing the basic functionalities needed for the website to work effectively. This work has been devoted to the process of creating a web application. After prior analysis of already available systems, the architecture was designed and the implementation of solutions was presented. A server layer was created using Node.js and Express.js. The data used to operate the functionality are stored in a relational MySQL database and managed by phpMyAdmin. The client layer has been implemented using Angular, HTML, Bootstrap and CSS.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Agnieszka Galant (WEiTI/IRTM) Karolina Agnieszka Galant Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
System przeprowadzania testów
Promotor
Grzegorz Galiński (WEiTI/IRTM) Grzegorz Galiński Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
24-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Grzegorz Galiński (WEiTI/IRTM) Grzegorz Galiński Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Robert Kurjata (WEiTI/IRTM) Robert Kurjata Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Node.js, Express.js, TypeScript, Angular, Bootstrap, aplikacja internetowa, test
Słowa kluczowe w języku angielskim
Node.js, Express.js, TypeScript, Angular, Bootstrap, web application, test,
Streszczenie w języku polskim
Zamierzeniem obranego tematu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu służącego do kontroli wiedzy studentów. Obsługa serwisu wymagała stworzenia dwóch ról użytkowników. Egzaminatorowi umożliwiono dodawanie, przeprowadzanie i sprawdzanie testów dla wcześniej stworzonych grup przedmiotowych. W ramach roli studenta jest wykonywanie udostępnionych przez egzaminatora testów. Celem serwisu jest usprawnienie systemu sprawdzania wiedzy wśród uczniów przez zapewnienie podstawowych funkcjonalności potrzebnych do efektywnego funkcjonowania serwisu. Niniejsza praca została poświęcona procesowi tworzenia aplikacji webowej. Po uprzedniej analizie dostępnych już systemów, zaprojektowano architekturę oraz przedstawiono implementację rozwiązań. Z wykorzystaniem Node.js oraz Express.js stworzono warstwę serwera. Dane wykorzystywane w funkcjonalnościach przechowywane są w relacyjnej bazie MySQL, a zarządzane przez phpMyAdmin. Warstwa kliencka została zaimplementowana przy pomocy Angular, HTML, Bootstrap oraz CSS.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Karolina_Agnieszka_Galant_SystemPrzeprowadzaniaTestów_.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 36005

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1ce0e37151ac480ba376f0ab4bd0784a/
URN
urn:pw-repo:WUT1ce0e37151ac480ba376f0ab4bd0784a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony