Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Testing System

Karolina Agnieszka Galant

Abstract

The intention of the chosen topic is to design and implement a system to control students' knowledge. Service support required the creation of two user roles. The examiner was allowed to add, conduct and check tests to previously created subject groups. As part of the student's ability to perform tests provided by the examiner. The goal of the website is to improve the knowledge checking system among students by providing the basic functionalities needed for the website to work effectively. This work has been devoted to the process of creating a web application. After prior analysis of already available systems, the architecture was designed and the implementation of solutions was presented. A server layer was created using Node.js and Express.js. The data used to operate the functionality are stored in a relational MySQL database and managed by phpMyAdmin. The client layer has been implemented using Angular, HTML, Bootstrap and CSS.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Agnieszka Galant (FEIT/IRMT) Karolina Agnieszka Galant,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System przeprowadzania testów
Supervisor
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Node.js, Express.js, TypeScript, Angular, Bootstrap, aplikacja internetowa, test
Keywords in English
Node.js, Express.js, TypeScript, Angular, Bootstrap, web application, test,
Abstract in Polish
Zamierzeniem obranego tematu jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu służącego do kontroli wiedzy studentów. Obsługa serwisu wymagała stworzenia dwóch ról użytkowników. Egzaminatorowi umożliwiono dodawanie, przeprowadzanie i sprawdzanie testów dla wcześniej stworzonych grup przedmiotowych. W ramach roli studenta jest wykonywanie udostępnionych przez egzaminatora testów. Celem serwisu jest usprawnienie systemu sprawdzania wiedzy wśród uczniów przez zapewnienie podstawowych funkcjonalności potrzebnych do efektywnego funkcjonowania serwisu. Niniejsza praca została poświęcona procesowi tworzenia aplikacji webowej. Po uprzedniej analizie dostępnych już systemów, zaprojektowano architekturę oraz przedstawiono implementację rozwiązań. Z wykorzystaniem Node.js oraz Express.js stworzono warstwę serwera. Dane wykorzystywane w funkcjonalnościach przechowywane są w relacyjnej bazie MySQL, a zarządzane przez phpMyAdmin. Warstwa kliencka została zaimplementowana przy pomocy Angular, HTML, Bootstrap oraz CSS.
File
  • File: 1
    Karolina_Agnieszka_Galant_SystemPrzeprowadzaniaTestów_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36005

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1ce0e37151ac480ba376f0ab4bd0784a/
URN
urn:pw-repo:WUT1ce0e37151ac480ba376f0ab4bd0784a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page