Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Koncepcja i dobór parametrów elektrycznego układu napędowego bolidu Formuły Student

Oskar Błażej Bogacz

Abstract

The purpose of the thesis was to develop a concept for the electric drive system of the Formula Student race car. It is a smaller part of the design of the entire car designed by students of Warsaw University of Technology as part of their involvement in extracurricular activities. In the beginning, an outline of the subject matter was described. The history of Formula Student competitions is also briefly described. The short history of Formula Student team which the author is a member of is then outlined. A detailed review of existing solutions in the field of electric powertrains was carried out. Based on observed solutions, two different powertrain variants were chosen to be considered in the next steps of the design process. In order to make a data-driven decision, a need for lap time simulation tool was observed. A review of different simulation algorithms was presented. Chosen simulation technique was described in detail. Then simulations of different electric powertrain concepts were performed. The results were presented in the form of diagrams and the final decision was taken regarding the design of the electric drive system. The whole design process was summarized and appropriate conclusions have been drawn.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Oskar Błażej Bogacz (WSiMR) Oskar Błażej Bogacz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Koncepcja i dobór parametrów elektrycznego układu napędowego bolidu Formuły Student
Promotor
Krzysztof Polakowski (WSiMR/IMRC) Krzysztof Polakowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Paweł Roszczyk (WSiMR/IMRC) Paweł Roszczyk Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2113
Recenzenci
Paweł Roszczyk (WSiMR/IMRC) Paweł Roszczyk Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Arkadiusz Hajduga (WSiMR/IMRC) Arkadiusz Hajduga Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
napęd elektryczny, Formuła Student, samochód wyścigowy, symulacja ruchu pojazdu
Słowa kluczowe w języku angielskim
electric drive, Formula Student, race car, lap time simulation
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest opracowanie koncepcji elektrycznego układu napędowego bolidu Formuły Student. Stanowi on część projektu całego bolidu projektowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej w ramach działalności Koła Naukowego Sportów Samochodowych. Na początku pracy został opisany zarys podejmowanej tematyki. Wyznaczone zostały cele projektu oraz zakres pracy dyplomowej. Opisano również krótko historię zawodów Formuły Student oraz konkurencje, w których zespoły studenckie startują w trakcie zawodów. Przybliżono również krótką historię zespołu Formuły Student, do którego należy autor pracy. W drugim rozdziale przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań w zakresie elektrycznych układów napędowych wykorzystywanych w Formule Student. Na podstawie zaobserwowanych zależności podjęte zostały pierwsze założenia i decyzje projektowe. Bazując na informacjach przedstawionych w przeglądzie rozwiązań, przyjęto dwa warianty układów napędowych. W celu dokonania opartego na danych wyboru wynikła potrzeba przeprowadzenia symulacji ruchu pojazdu. Przedstawiony został przegląd stosowanych algorytmów symulujących czasy okrążeń pojazdów wyścigowych. Następnie dokonano wyporu oprogramowania i tym samym algorytmu symulacyjnego. Działanie oprogramowania oraz wykorzystywane w analizie ruchu równania zostały opisane w trzecim rozdziale. Następnie przeprowadzono symulacje ruchu po różnych torach Formuły Student dla dwóch alternatywnych koncepcji układu napędowego. Wyniki symulacji zostały zaprezentowane w formie wykresów i została podjęta ostateczna decyzja dotycząca projektu elektrycznego układu napędowego. Całość pracy została podsumowana i zostały wyciągnięte stosowne wnioski.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 33925

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1cce7d45746d4f8fb0f85c54a00131eb/
  URN
  urn:pw-repo:WUT1cce7d45746d4f8fb0f85c54a00131eb

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek