Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design process and parameters selection of the electric powertrain for a Formula Student race car

Oskar Błażej Bogacz

Abstract

The purpose of the thesis was to develop a concept for the electric drive system of the Formula Student race car. It is a smaller part of the design of the entire car designed by students of Warsaw University of Technology as part of their involvement in extracurricular activities. In the beginning, an outline of the subject matter was described. The history of Formula Student competitions is also briefly described. The short history of Formula Student team which the author is a member of is then outlined. A detailed review of existing solutions in the field of electric powertrains was carried out. Based on observed solutions, two different powertrain variants were chosen to be considered in the next steps of the design process. In order to make a data-driven decision, a need for lap time simulation tool was observed. A review of different simulation algorithms was presented. Chosen simulation technique was described in detail. Then simulations of different electric powertrain concepts were performed. The results were presented in the form of diagrams and the final decision was taken regarding the design of the electric drive system. The whole design process was summarized and appropriate conclusions have been drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Błażej Bogacz (FACME) Oskar Błażej Bogacz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Koncepcja i dobór parametrów elektrycznego układu napędowego bolidu Formuły Student
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2113
Reviewers
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
napęd elektryczny, Formuła Student, samochód wyścigowy, symulacja ruchu pojazdu
Keywords in English
electric drive, Formula Student, race car, lap time simulation
Abstract in Polish
Celem pracy jest opracowanie koncepcji elektrycznego układu napędowego bolidu Formuły Student. Stanowi on część projektu całego bolidu projektowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej w ramach działalności Koła Naukowego Sportów Samochodowych. Na początku pracy został opisany zarys podejmowanej tematyki. Wyznaczone zostały cele projektu oraz zakres pracy dyplomowej. Opisano również krótko historię zawodów Formuły Student oraz konkurencje, w których zespoły studenckie startują w trakcie zawodów. Przybliżono również krótką historię zespołu Formuły Student, do którego należy autor pracy. W drugim rozdziale przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań w zakresie elektrycznych układów napędowych wykorzystywanych w Formule Student. Na podstawie zaobserwowanych zależności podjęte zostały pierwsze założenia i decyzje projektowe. Bazując na informacjach przedstawionych w przeglądzie rozwiązań, przyjęto dwa warianty układów napędowych. W celu dokonania opartego na danych wyboru wynikła potrzeba przeprowadzenia symulacji ruchu pojazdu. Przedstawiony został przegląd stosowanych algorytmów symulujących czasy okrążeń pojazdów wyścigowych. Następnie dokonano wyporu oprogramowania i tym samym algorytmu symulacyjnego. Działanie oprogramowania oraz wykorzystywane w analizie ruchu równania zostały opisane w trzecim rozdziale. Następnie przeprowadzono symulacje ruchu po różnych torach Formuły Student dla dwóch alternatywnych koncepcji układu napędowego. Wyniki symulacji zostały zaprezentowane w formie wykresów i została podjęta ostateczna decyzja dotycząca projektu elektrycznego układu napędowego. Całość pracy została podsumowana i zostały wyciągnięte stosowne wnioski.
File
  • File: 1
    Oskar_Bogacz_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33925

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1cce7d45746d4f8fb0f85c54a00131eb/
URN
urn:pw-repo:WUT1cce7d45746d4f8fb0f85c54a00131eb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page