Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organization of passenger rail services on the section Warszwa Zachodnia – Skierniewice

Edyta Wilkowska

Abstract

The purpose of this thesis was to create a new, more passenger-friendly passenger rail transport organization on the Warszawa Zachodnia – Skierniewice section. The introduction contained the history of the analysed line number 1, detailing the section between Warsaw and Skierniewice, and described the reasons for choosing this topic. The first chapter describes the area served by the passenger transport. The cities located on the section have been characterized. The transport needs resulting from the location of the section were identified, and other needs reported by passengers were defined. The second chapter describes the infrastructure and rail vehicles used on this section. The exploration points on the section have been described and the maximum speeds allowed on the section have been specified. Rail vehicles used by various companies were also characterized. The third chapter focuses on the description of the existing passenger rail transport on the Warszawa Zachodnia – Skierniewice section. The number of train journeys carried out on working days was presented and the railway companies were characterized. In this chapter the capacity of the section, the reduction factor for the main trains, as well as the actual capacity of the section were calculated. The fourth chapter presents the project of a new passenger transport organization in analysed section. This chapter’s most important part was a new train timetable. However, various types of facilities for disabled and transfer passengers have also been proposed. Also described are facilities for buying tickets. It was also proposed to create Park and Ride car parks, as well as to modernize the facilities for passenger service
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Wilkowska (FT) Edyta Wilkowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia - Skierniewice
Supervisor
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kolej, organizacja przewozów pasażerskich, rozkład jazdy, Skierniewice, Warszawa Zachodnia
Keywords in English
rail, passenger transport organization, timetable, Skierniewice, Warszawa Zachodnia
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie projektu zawierającego nową organizację pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice, której zastosowanie pozwoli w większym stopniu uwzględnić potrzeby podróżnych. We wstępie zawarto historię linii kolejowej nr 1 ze zwróceniem szczególnej uwagi na badany odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Podano także uzasadnienie wyboru tematu pracy dyplomowej. W pierwszym rozdziale został opisany obszar, który jest obsługiwany transportowo z wykorzystaniem kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Scharakteryzowano miasta znajdujące się na badanym odcinku. Zidentyfikowano zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie oraz określono również wielkość potoku ruchu. Ponadto, opisano dodatkowe udogodnienia, których implementacja ułatwi korzystanie przez pasażerów z transportu kolejowego. Rozdział drugi dotyczy infrastruktury i taboru, stosowanych do realizacji pasażerskich przewozów kolejowego na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Scharakteryzowane zostały punkty eksploatacyjne: posterunki ruchu oraz przystanki osobowe. Określono maksymalną prędkość pociągów pasażerskich na badanym odcinku. Podano także parametry techniczne taboru kolejowego, używanego przez firmy obsługujące przewozy pasażerskie na badanym odcinku. W rozdziale trzecim opisano stan istniejący w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Przedstawiono liczbę kursujących pociągów oraz podano charakterystykę firm realizujących pasażerskie przewozy kolejowe na badanym odcinku. W rozdziale tym została również obliczona maksymalna i rzeczywista zdolność przepustowa odcinka. W rozdziale czwartym przedstawiono projekt nowej organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice. Istotnym elementem projektu jest propozycja zmian w rozkładzie jazdy pociągów. Ponadto, zaproponowano dostosowanie wyposażenia obiektów infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zastosowanie ułatwień dla pasażerów, którzy korzystają z różnych środków transportu. W projekcie opisano również możliwe do zastosowania zmiany, których rezultatem będzie wprowadzenie udogodnień w zakresie sprzedaży biletów na przejazd pociągiem. Ponadto, zaproponowano utworzenie parkingów systemu parkuj i jedź, a także zmodernizowanie obiektów do obsługi podróżnych. Praca zakończona jest podsumowaniem przygotowanego projektu organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice.
File
  • File: 1
    Wilkowska-Edyta-inz_274808.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32052

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1c22d676ea98484eb18c98d6a2854956/
URN
urn:pw-repo:WUT1c22d676ea98484eb18c98d6a2854956

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page