Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elaboration of the technological process of machining AKM front sight block

Piotr Krzysztof Piołunowicz

Abstract

The purpose of this thesis is the elaboration of the technological process of machining AKM front sight block with CAD/CAM software and with CNC programing station simulator. CAD software – Solidworks 2018 was used to create 3D model and technical documentation. CNC programs were generated in CAD/CAM software – Creo 5.0 and written manually with Heidenhain iTNC 530 programing station. The 3D model and the manufacturing drawings were made on the basis of the original technical documentation. The front sight block was subjected to analysis in terms of manufacturability. The Size and the type of blank were chosen. Machining of the part was divided into five milling operations done on 3-axis milling center. Cutting tools, holders and cutting parameters were chosen to each operation. Milling center fulfilling the requirements of the operations was chosen and the choice was justified. Variants of fixing and setting the semi-finished products on the machine to each of the operations were presented. The part holder for one milling operation was designed. CNC programs for each operation were written manually or were generated in CAM software. CNC programs were simulated to check possible problems. Technological documentation for each operation was written.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Krzysztof Piołunowicz (FPE) Piotr Krzysztof Piołunowicz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Opracowanie procesu technologicznego obróbki skrawaniem podstawy muszki karabinku AKM
Supervisor
Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Tadeusz Sałaciński (FPE/IoMP) Tadeusz Sałaciński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny, obróbka skrawaniem, frezowanie, CAD, CAM, podstawa muszki, karabinek AKM
Keywords in English
technological process, machining, milling, CAD, CAM, front sight block, AKM
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie procesu technologicznego obróbki skrawaniem podstawy muszki karabinku AKM z wykorzystaniem systemów CAD/CAM oraz symulatora oprogramowania obrabiarki CNC. Do stworzenia modelu 3D oraz dokumentacji technicznej podstawy muszki wykorzystano program CAD – Solidworks 2018. Programy obróbkowe zostały wygenerowane w programie CAD/CAM Creo 5.0 oraz napisane ręcznie przy pomocy symulatora Heidenhain iTNC 530. Na podstawie oryginalnej dokumentacji technicznej utworzono model 3D oraz wykonano rysunek wykonawczy zgodny z obowiązującymi normami. Podstawę muszki przeanalizowano pod względem technologiczności, dobrano rodzaj oraz wielkość półfabrykatu. Obróbkę skrawaniem elementu podzielono na pięć operacji wykonywanych na 3- osiowym centrum frezerskim. Do zaplanowanych operacji obróbkowych wybrano narzędzia wraz z oprawkami oraz dobrano parametry pracy. Wybrano centrum frezerskie spełniające wymogi procesu oraz uzasadniono jego wybór. Przedstawiono sposoby ustalania i mocowania przedmiotu obrabianego w kolejnych operacjach oraz zaprojektowano od podstaw uchwyt obróbkowy do jednej z operacji. Napisano ręcznie, oraz wygenerowano automatycznie programy do operacji. Przedstawiono symulację pracy programów. Wykonano dokumentację technologiczną opracowanego procesu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Piotr_Piołunowicz_28.01.2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31903

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1be59a2053194b50855e963e03b91bfc/
URN
urn:pw-repo:WUT1be59a2053194b50855e963e03b91bfc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page