Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualizing a Large Data Set in 3D Enviroment

Marcin Cylke

Abstract

The aim of this thesis is to evaluate different ways of search results visualization in a three dimensional enviroinent. The problems in the process of search result presentation currently applied were presente& The application written for the purpose of presenting proposed ideas was described. It also contains the discussion of advantages and disadvantages of presented solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Cylke (FEIT/ICS) Marcin Cylke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wizualizacja zestawu danych w środowisku trójwymiarowym
Supervisor
Rajmund Kożuszek (FEIT/ICS) Rajmund Kożuszek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000715
Keywords in Polish
wizualizacja, zestaw danych, wyniki wyszukiwania, trójwymiarowa prezentacja
Keywords in English
visualization, data set, search results, 3d representation
Abstract in Polish
Praca mialą za eel przegląd i analizę sposobów wyświetlania w środowisku trójwymiarowym danych, wyszukanych wcześniej w pewnej bazie. Przedstawione zostały probierny występujące w procesie prczeiitacji danych użytkownikowi, we wspólczesnycli systemach prezentacji. Następnie została opisana aplikacja implementująca przedstawione propozycje poprawy jakości wyszukiwa nia. Została przeprowadzona dyskusja zalet i wad zaproponowanych rozwiązań.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1bb7ae0c9b4d4140a456bbffce93abc6/
URN
urn:pw-repo:WUT1bb7ae0c9b4d4140a456bbffce93abc6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page