Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and technical and economic assessment of the water supply's operation on the example of the Gozdowo commune

Konrad Szatkowski

Abstract

The subject of this work is "Analysis and technical and economic evaluation of the water supply in the Gozdowo commune". The main purpose of the work is to analyze and evaluate the water supply system in the Gozdowo commune. This work presents a description of two Water Treatment Stations in Gozdów and Lelice as well as their geographical location on the map. Then the villages are presented which are connected to individual Water Treatment Stations. Gozdowo, Antoniewo, Kurówko, Kurowo, Ostrów, Wilkowo, Kolonia Przybyszewo, Golejewo, Rycharcie, Gnaty, Czarnomin, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rempin are connected to the Water Treatment Station in Gozdów, Lelice, Rogienice, Rogieniczki, Miodusy , Cetlin, Białuty, Kowalewo Podborne, Kowalewo Boguszyce, Węgrzynowo, Reczewo, Bonisław, Bombalice, Łysakowo, Rycharcie, Bronoszewice belong to the Water Treatment Station in Lelice. In the later part of the work, groundwater in the commune and their chemical composition were characterized. The demand for water in the Gozdowo commune is very high, the amount of water produced in 2014-2018 tells us about it, which is respectively 334290 m3, 372730 m3, 368400 m3, 366000 m3, 361700 m3. The above-mentioned data indicate that in these years a very similar amount of water was produced. From the results of laboratory tests it can be concluded that the water in the municipal waterworks meets all legal and quality standards. The water is extracted using 4 drilled wells located in the Gozdowo commune. In the further part of the work, water supply failures were discovered at the turn of 2014-2018, they are at levels 2, 2, 3, 4, 3. The average number of failures in one year is not high, this is due to the relatively young water supply network. There is a water supply clip in the municipal water supply system, which ensures the water supply to residents even in the event of failure of one of the Water Treatment Station. At the end of the work, the water losses incurred by the Municipal Department of Municipal Economy were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Szatkowski (FCEMP) Konrad Szatkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna funkcjonowania wodociągu na przykładzie gminy Gozdowo
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zaopatrzenie w wodę, zapotrzebowanie na wodę, sieć wodociągowa, awarie sieci wodociągowej
Keywords in English
water supply, water demand, water supply network, pipeline failure
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest „Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna funkcjonowania wodociągu w gminie Gozdowo”. Głównym celem pracy jest analiza oraz ocena systemu wodociągowego w gminie Gozdowo. W niniejszej pracy zaprezentowano opis dwóch Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie i Lelicach oraz ich położenie geograficzne na mapie. Następnie przedstawiono miejscowości jakie są podłączone do poszczególnych Stacji Uzdatniania Wody. Gozdowo, Antoniewo, Kurówko, Kurowo, Ostrowy, Wilkowo, Kolonia Przybyszewo, Golejewo, Rycharcie, Gnaty, Czarnomin, Czachowo, Dzięgielewo, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo, Rempin są podłączone do Stacji Uzdatniania Wody w Gozdowie, Lelice, Rogienice, Rogieniczki, Miodusy, Cetlin, Białuty, Kowalewo Podborne, Kowalewo Boguszyce, Węgrzynowo, Reczewo, Bonisław, Bombalice, Łysakowo, Rycharcie, Bronoszewice należą do Stacji Uzdatniania Wody w Lelicach. W dalszej części pracy zostały scharakteryzowane wody podziemne na terenie gminy oraz ich skład chemiczny. Zapotrzebowanie na wodę w gminie Gozdowo jest bardzo wysokie, mówi nam o tym ilość wyprodukowanej wody w latach 2014-2018, która wynosi kolejno 334290m3, 372730 m3, 368400 m3, 366000 m3, 361700 m3. Wyżej wymienione dane wskazują, że w tych latach wyprodukowano bardzo podobną ilość wody. Z wyników badań laboratoryjnych można wywnioskować, że woda na terenie gminnego wodociągu spełnia wszystkie normy prawne oraz jakościowe. Woda wydobywana jest za pomocą 4 studni wierconych położonych na terenie gminy Gozdowo. W dalszej części pracy zostały przedstawione awarie wodociągu na przełomie lat 2014-2018, kształtują się one na poziomie 2, 2, 3, 4, 3. Średnia ilość awarii w przeciągu jednego roku nie jest duża, jest to zasługa stosunkowo młodej sieci wodociągowej. Na terenie gminnego wodociągu występuje spinka wodociągów, która zapewnia dostawę wody mieszkańcom nawet w przypadku awarii jednej ze Stacji Uzdatniania Wody. Na końcu pracy zostały przedstawione straty wody jakie ponosi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
File
  • File: 1
    PRACA_INZYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33769

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b946f4dbd244143bd22d9172011b365/
URN
urn:pw-repo:WUT1b946f4dbd244143bd22d9172011b365

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page