Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

SML3 communication modules

Michał Stawicki

Abstract

This thesis describes the process of design and development of SML3 (Laboratory Modules System) communication modules. It has been divided into two parts. The first part contains information about communication module based on IrDA standard. The second part contains information about communication module based on Bluetooth technology. The appendices contain schemas of the modules, SML3 documentation for modules and a brief description of used technologies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Stawicki (FEIT/ICS) Michał Stawicki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Moduły komunikacyjne SML3
Supervisor
Jerzy Chrząszcz (FEIT/ICS) Jerzy Chrząszcz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000834
Keywords in Polish
Siowa kluczowe: IrDA, Bluetooth, SML3, komunikacja bezprzewodowa, PCB
Keywords in English
IrDA, Bluetooth, SML3, wireless, PCB
Abstract in Polish
Praca opisuje proces projektowania modułów komunikacyjnych SML3 - Systemu Modułów Laboratoryjnych. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza część zawiera informacje na temat modułu komunikacyjnego wykorzystującego standard IrDA do przesyłania danych. Druga część zawiera informacje na temat modułu wykorzystuj ącego technologię Bluetooth. W dodatkach zostały zawarte schematy poszczególnych modułów, dokumentacja laboratoryjna a także skrótowy opis wykorzystanych technologii.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b91bd20c5cb489e8b72eb1c333c5501/
URN
urn:pw-repo:WUT1b91bd20c5cb489e8b72eb1c333c5501

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page