Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of residential building made of concrete

Rafał Kostro

Abstract

The purpose of this thesis is the project of four floors residential building. The building has been designed with concrete construction. It is located in Wysokie Mazowieckie in Podlasie. The aim of the study were static and strength designing of chosen construction elements. The loads interacted with the building was designated according to methods showed in PN-EN 1990, PN-EN 1991-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. The type of the ground and his properties was assumed. The strength of the ground was designated according to methods showed in PN-EN 1997-1-1. Internal forces have been received from Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. The concrete slab from +3,00 m floor, beam, poles located on the same construction axis started from underground floor to the 4th floor, spread footing, stairs, and stairs beam were designed on this project. These elements were designed according to the methods showed in PN-EN 1992-1-1 and PN-EN 1992-1-2. The project contain construction drawings and a lists of the steel. Construction drawings were made according to results of designing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Kostro (FCE) Rafał Kostro,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4350
Reviewers
Agnieszka Julita Golubińska (FCE/ICE) Agnieszka Julita Golubińska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, stal, belka, słup, obciążenie, schody
Keywords in English
concrete, steal, beam, pole, load, stairs
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt domu wielorodzinnego czterokondygnacyjnego. Architektura została sporządzona przez autora pracy dyplomowej. Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej. Założono lokalizację budynku w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. W ramach pacy dyplomowej wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcyjnych. Obciążenia działające na budynek określono zgodnie z normami PN-EN 1990, PN-EN 1991-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Założono podłoże gruntowe oraz jego właściwości, wyznaczając nośność zgodnie z PN-EN 1997-1-1. Siły wewnętrzne w poszczególnych elementach wyznaczono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Zwymiarowano płytę stropową kondygnacji znajdującej się na poziomie +3,00 m, belkę stropową, słupy zlokalizowane w jednej osi od kondygnacji najwyżej położonej do kondygnacji najniżej położonej, stopę fundamentową, schody oraz belkę spocznikową. Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 1992-1-2. Na ich podstawie sporządzono rysunki konstrukcyjne oraz wykazy stali będące załącznikiem do projektu.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska - Kostro Rafał - 251863.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10899

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b88180c00b24969b47aaed70157b1ae/
URN
urn:pw-repo:WUT1b88180c00b24969b47aaed70157b1ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page