Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microprocessor integrated optoelectronic interrogator driver

Mateusz Piotr Bieniek

Abstract

The aim of this thesis is to present the optoelectronic selective filter driver – integrated fiber Bragg gratings interrogator. The driver is based on STM32 microprocessor and it provides USB communication with PC. The driver itself is not an autonomous device and it is going to be a part of a medical system which monitores patient’s life functions. The executive part of mentioned system is a special mattress with FBG sensors, designed within OPTO - SPARE project. It provides fiber optic transmission. This makes it insensitive to interference from electromagnetic fields. The optic signal has to be transformed into electric signal. It is done by the interrogator, which splits the received optic signal and converts it to 36 electric signals. Then they are transmitted to the driver, where they are processed and sent to the PC, where they will be visualised as interpretable diagrams and parameters, so the doctor would be able to make an assessment of the patient’s condition. The thesis describes the preparation of the concept, realisation and testing of the driver. The results will be used in future work carried out by the Institute of Microelectronics and Optoelectronics of the Warsaw University of Technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Piotr Bieniek (FEIT/MO) Mateusz Piotr Bieniek,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mikroprocesorowy sterownik scalonego interrogatora optoelektronicznego
Supervisor
Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Siwiec (FEIT/MO) Krzysztof Siwiec,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Szostak (FEIT/MO) Sławomir Szostak,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
sterownik mikroprocesorowy, optoelektronika, interrogator, FBG, STM32, monitoring funkcji życiowych
Keywords in English
microprocessor driver, optoelectronics, interrogator, FBG, STM32, life functions monitoring
Abstract in Polish
Niniejsza praca prezentuje sterownik optoelektronicznego filtra selektywnego – scalonego interrogatora światłowodowych siatek Bragga. Sterownik oparty jest o mikrokontroler STM32 i wyposażony w moduł USB do komunikacji z komputerem. Docelowo ma on stanowić część medycznego systemu monitorującego funkcje życiowe pacjenta. Elementem wykonawczym systemu jest specjalny materac wykorzystujący czujniki FBG, wykonany w ramach projektu OPTO-SPARE. Jego cechą charakterystyczną jest światłowodowa transmisja sygnału, a przez to odporność na zakłócenia pochodzące od pól elektromagnetycznych. Konieczne jest jednak przetworzenie sygnału optycznego na elektryczny. Odpowiada za to interrogator, który rozdziela i przetwarza sygnał optyczny na 36 sygnałów elektrycznych, które trafiają do sterownika. Jego zadaniem jest ich dalsze przetworzenie i przesłanie do komputera, gdzie przy użyciu dedykowanej aplikacji zostaną przedstawione w formie wykresów i zbioru parametrów umożliwiających interpretację, a więc ocenę stanu pacjenta przez lekarza. Praca szczegółowo opisuje projekt sterownika, poczynając od etapu konceptualnego, a na realizacji i ocenie działania kończąc. Uzyskane rezultaty zostaną wykorzystane w dalszych pracach prowadzonych przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
File
  • File: 1
    277386_Mateusz_Bieniek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32008

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b7b6fba0a764063811aa076405e5fdc/
URN
urn:pw-repo:WUT1b7b6fba0a764063811aa076405e5fdc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page