Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji pomieszczeń przedszkola

Agnieszka Kuś

Abstract

Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji pomieszczeń przedszkola. Ze względu na architekturę obiektu zdecydowano się na zdecentralizowaną wentylację mechaniczną. Wyodrębniono pięć systemów ze stałym strumieniem powietrza, obsługiwanych przez centrale podwieszane. Zaprojektowano również instalację chłodzenia czterech pomieszczeń, gdzie zastosowano systemy klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika (systemy typu Split i Multi Split). Praca swym zakresem obejmuje: obliczenia powietrza wentylacyjnego, koncepcję wentylacji zdecentralizowanej, dobór urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej, obliczenie zysków ciepła dla pomieszczeń klimatyzowanych, dobór urządzeń klimatyzacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej opis techniczny oraz rysunki przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów projektowanych instalacji.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Agnieszka Kuś (WIBHiIŚ) Agnieszka Kuś Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Promotor
Jerzy Sowa (WIBHiIŚ/ZKO) Jerzy Sowa Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
17-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Maciej Mijakowski (WIBHiIŚ/ZKO) Maciej Mijakowski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Jerzy Sowa (WIBHiIŚ/ZKO) Jerzy Sowa Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, projekt techniczny, przedszkole
Plik pracy
  • Plik: 1
    Kuś Agnieszka - Praca inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9513

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b79fc525a494406a594154daa525c03/
URN
urn:pw-repo:WUT1b79fc525a494406a594154daa525c03

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony