Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji pomieszczeń przedszkola

Agnieszka Kuś

Abstract

Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji pomieszczeń przedszkola. Ze względu na architekturę obiektu zdecydowano się na zdecentralizowaną wentylację mechaniczną. Wyodrębniono pięć systemów ze stałym strumieniem powietrza, obsługiwanych przez centrale podwieszane. Zaprojektowano również instalację chłodzenia czterech pomieszczeń, gdzie zastosowano systemy klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika (systemy typu Split i Multi Split). Praca swym zakresem obejmuje: obliczenia powietrza wentylacyjnego, koncepcję wentylacji zdecentralizowanej, dobór urządzeń i elementów instalacji wentylacji mechanicznej, obliczenie zysków ciepła dla pomieszczeń klimatyzowanych, dobór urządzeń klimatyzacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej opis techniczny oraz rysunki przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i elementów projektowanych instalacji.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Kuś (FEE) Agnieszka Kuś,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, projekt techniczny, przedszkole
File
  • File: 1
    Kuś Agnieszka - Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9513

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b79fc525a494406a594154daa525c03/
URN
urn:pw-repo:WUT1b79fc525a494406a594154daa525c03

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page